FCR

  FIATA FCR (Forwarder´s Certificate of Receipt) on kauba edasitoimetaja vastuvõtutõend, mida maailmas kasutatakse juba 1955. a. Ekspedeerimisfirma annab FCR-i välja kauba saatjale, tõendades sellega saatjalt kauba tühistamatut vastuvõtmist toimetamiseks dokumendis nimetatud saajale. FCR-i ei saa kasutada, kui ei nimetata konkreetset saajat. FCR on väliskaubanduses laialdaselt kasutusel, kuna see on tõenduseks ostjale, et kaup on saatmiseks üle antud ning saatja …

FBL

  FIATA FBL (FIATA Multimodal Transport Bill of Lading) on multimodaalse transpordi konossement, mida välja andes võtab ekspedeerimisfirma endale vastutuse toimetada kliendi kaup sihtkohast kuni loovutamiseni määratud saajale. Ekspedeerija alltöövõtjad vastutavad sel juhul ekspedeerija, mitte tema kliendi ees. Tavaliselt kasutatakse FBL-i sellise multimodaalse transpordi puhul, kus veoahelasse kuulub ka meretransport. FIATA FBL on maailmas kasutatav UNCTAD/ICC multimodaalse transpordi dokumentide reegleid …

FIATA dokumendid

  Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIATA) liikmena omab Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA) õigust anda välja FIATA dokumente. Alates maist 1996 annab EEA välja: FIATA multimodaalse transpordi konossemente FIATA FBL ja FIATA FWB, FIATA kauba edasitoimetaja vastuvõtutõendit FIATA FCR , FIATA ekspedeerimisinstruktsioone – FIATA FFI. Aasta aastalt on tõusnud huvi FIATA dokumentide kasutamisvõimaluste vastu kuna kauba ostu-müügi lepingutesse on …

FIATA info

FIATA Kongress 2012 Üldkoosolek FIATA Kongress 2012 Ohtlikud kaubad FIATA Kongress 2012 Seadusandlus FIATA Kongress 2012 Turvalisus FIATA Kongress 2012 Koolitus FIATA Kongress 2012 Lennundus FIATA Kongress 2012 Toll FIATA Kongress 2012 Multimodaalne transport FIATA Kongress 2012 Euroopa

FIATA

  ELEA võeti FIATA liikmeks vastu 4. oktoobril 1995. FIATA-sse kuulumine annab ELEA-le eelkõige ligipääsu ekspedeerimisalasele informatsioonile globaalses ulatuses, võimalust välja anda FIATA multimodaalse transpordi dokumente ning täiendavaid võimalusi ekspedeerimisfirmade töötajate erialaseks koolitamiseks, kus õppeprogrammi läbiteinud saavad rahvusvaheliselt aktsepteeritud FIATA diplomid.

Koolitused

  Info: http://koolitused.tktk.ee Info: http://www.eek.ee        

Seminarid

Seminarid ELEA seminar 01.12.2010 teemal “Kindlustusriskid transpordis ja logistikas” I.Vissak ettekanne V.Paltmann ettekanne T.Heering ettekanne ELEA infopäev 01.12.2011 Tallinna Sadamas T.Taskila ettekanne ELEA infopäev 04.10.2012 Sillamäe Sadamas Molycorp ettekanne M.Vähi ettekanne J.Paas ettekanne ELEA seminar 17.04.2013 teemal “Kaupade ladustamisega kaasnevad riskid laopidaja ja ekspedeerija vaatenurgast ning riskide maandamise võimalused”. I.Vissak ettekanne. K.Amos ettekanne ELEA infopäev 02.10.2013 Tallinna Sadamas M.Sitsi ettekanne J.Ojamäe ettekanne ELEA …

FIATA koolitused

Transpordi ja logistikaalane koolitus  FIATA DIPLOMA koolitus on FIATA DIPLOMA miinimumstandarditele vastav ekspedeerimisalane koolitus. Koolitus koosneb auditoorsetest tundidest, praktilistest töödest ja individuaalõppest. Õppeprotsessi üks oluline osa on ka Eesti juhtivate ekspedeerimisettevõtete külastus. Koolituse põhieesmärgiks on anda teadmisi oskuslikuks tegutsemiseks ja edukaks toimetulekuks rahvusvahelises ekspedeerimises.  FIATA Diploma standardite järgi koostatud koolitusi viivad läbi – Tallinna Tehnikakõrgkool http://koolitused.tktk.ee. – Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor …

Haridus

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) ja Tallinna Tehnikakõrgkooli koostööna on valmis saanud Ekspedeerija käsiraamat. Käsiraamat on elektrooniline raamat ja selle täiendamine ja uuendamine on pidevalt jätkuv tegevus. Käsiraamatus leiab kajastamist valdav osa ekspedeerimisvaldkonna teemasid. Elektroonne vorm võimaldab selle siduda teiste valdkonda kajastavate andmebaasidega nagu Riigi Teataja, Eesti Maksu- ja Tolliameti andmebaas jne. See võimaldab ekspedeerijal leida peaaegu kogu ametialase …

Kindlustus

Ekspedeerija vastutuskindlustus kindlustab ekspedeerija tsiviilvastutust vastavalt  ELEA üldtingimustele. Ekspedeerija süül (tegu või tegemata jätmine, mille eest ekspedeerija vastutab) kauba kaotsi mineku või transpordi käigus tekkinud kahjud hüvitab kindlustusselts lähtuvalt rahvusvaheliste konventsioonide piirmääradest. Veosekindlustus kindlustab punktist A punkti B veetavaid kaupu. Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on röövimine või vargus, tulekahju, loodusõnnetus, liiklusõnnetus, laadimisõnnetus jms. Võimalikud variandid: koguriskikindlustus (ICC(A)) …