ELEA üldkoosolek kinnitas 2011. aasta majandusaasta aruande ja 2012. aasta liikmemaksumäärad

ELEA üldkoosolek kinnitas 2011. aasta majandusaasta aruande ja 2012. aasta liikmemaksumäärad

2. aprillil toimus Tallinnas Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul kanti ette ELEA 2011. aasta juhatuse tegevusaruanne ja majandusaasta aruande kokkuvõte, mis ka pärast ettelugemist ühehäälselt kinnitati.

Ühehäälselt kinnitati ka 2012. aasta juhatuse tegevuskava.

2011. aastal olid suurimateks võitudeks ELEA Ladustamise Üldtingimuste jõustumine ja ELEA Veopakendi ringlussüsteemi tegevuseeskirjade valmimine. Eeskirjade peamiseks eesmärgiks on turu korrastamine  ja barjääride vähendamine logistikaahelea eri lülide vahel ning koostöö efektiivsemaks muutmine.

Kindlasti tuleks ära märkida täiendkoolituse pidev ja järjekindel arendamine, millega ELEA läbi FIATA Diploma koolituse tegeleb ning  mis on oma sektoris üks põhjalikum ja paremini organiseeritud rahvusvaheliselt tunnustatud täiendkoolitus Eestis.

Järgnevatel aastatel on ELEA üheks peamiseks märksõnaks koostöö ning suurimaks väljakutseks saab olema oma liikmete veelgi suurem kaasamine ühingu tegevusse. Tänane ligi 50 ettevõttest koosnev liikmeskond annab võimaluse ettevõtjate üldhuvide nimel aktiivselt sõna võtta.

Üldkoosoleku päevakorra ühe olulise punktina tegi ELEA juhatus liikmetele ettepaneku muuta alates 2012. a II kvartalist ELEA liikmemaksu arvutamise meetodit ning selle ettepaneku üldkoosolek ka kinnitas. Uue meetodi alusel lähtutakse liikmemaksu arvestamisel eelneva majandusaasta müügikäibest ning ettevõtted jagatakse selle järgi viide gruppi. Pikemas perspektiivis on plaanis liikmemaksude ühtlustamine veelgi ning samm selles suunas on juba astutud. Liikmemaksu lihtsustatud variandi kasutuselevõtmine annab ettevõtetele, kes liiga suurt liikmemaksu on peljanud, võimaluse nüüd ELEA-ga liituda.

Üldkoosoleku üheks oodatumaks esinejaks oli Euroopa Komisjoni asepresident transpordi alal Hr. Siim Kallas, kes esines päevakorravälise ettekandega Euroopa Liidu infrastruktuuride arengust järgmisel 20. aastal ning Euroopa Liidu ja Vene transpordi suhetest.  Pikemalt peatus Hr. Kallas Rail Balticu teemal ning lubas, et raudtee tuleb 15 aasta pärast.

 

ELEA sekretariaat