Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon kohtus MTA-ga 17.02.2022

Estonian Logistics and Freight Forwarding Association – ELEA kohtus 17.02.2022 Maksu- ja Tolliamet / Estonian Tax and Customs Board esindajatega. Lisaks osalesid Estonian Logistics and Freight Forwarding Association – ELEA liikmetest Logistika Pluss ja Ospentos International esindajad. 17.02 kohtumine oli jätkuks ELEA Tolliteemaliselt ümarlaualt üles kerkinud 26.01.2022 MTA-le tehtud pöördumisele arutamaks koostööd ja kitsaskohti MTA arendustes (LAAK, ICS2, NES, impulss, …). Kohtumine osutus äärmiselt positiivseks, kuna mitmed ettepanekud, mida ELEA koos liikmesettevõtetega tegi on juba MTA arenduses või plaanis arendusse võtmisel ning ühtlasi sai edasise koostöö mõttes lepitud kokku, et korraldame edaspidi regulaarseid kohtumisi minimaalselt 1-2 korda aastas vastavalt vajadusele, et anda MTA-le sisendit. Samuti, kui Maksu- ja Tolliamet / Estonian Tax and Customs Board arvestab eraettevõtete erialaliidu kaudu tehtud soovitusi ja kasutab juba oma süsteemides olevaid andmeid läheb koostöö veelgi paremaks ning sujuvamaks. Järgmine kohtumine MTA-ga plaanis juba selle suve alguses.

#ELEA #toll #logistika #MaksujaTolliamet #MTA #koostöö #logistikapluss #ospentos