Ümarlauad/töögrupid

Korraldame valdkonnasiseseid ja valdkondade vahelisi kohtumisi. Oleme alamvaldkondade koostööplatvorm (uued algatused on

  • kullerisektori ettevõtete ümarlaud,
  • laonduse ümarlaud
  • tollinduse ümarlaud
  • multimodaalse transpordi töögrupp
  • mere- ja raudtee töögrupp
  • koolituste töögrupp
  • seadusandluse töögrupp
  • veondussektori konkurentsivõime ümarlaud,
  • lennutranspordi töögrupp.

Kui soovid anda oma panuse töögruppide ja ümarlaudade töösse anna märku elea@elea.ee