Rahvusvaheline suhtlus

ELEAst sai ametlik liige rahvusvahelises organisatsioonis – FIATA 1995 aastal ning oleme tihedas kontaktis rahvusvahelise ekspedeerijate katuseorganisatsiooniga.
Korraldame infovahetust naabermaade erialaorganisatsioonidega.