ELEA Teade 18.05.2021

Head ELEA liikmed ja sektoris tegutsevad ettevõtted!

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon on tegutsenud juba üle 26. aasta. Selle aja jooksul on korrastatud märkimisväärselt Eesti logistika eetika norme, parandatud riigiga suhtlemist. Meid võetakse ühiskonnas oma eriala ekspertidena – meiega arvestatakse. Logistika ja veonduse valdkonnas ei ole ilmselt kedagi, kes ei oleks kursis ELEA Üldtingimustega, enamus laondusega tegelevaid ettevõtteid tegutsevad ELEA Ladustamise Üldtingimuste alusel jne.

Tänastest pooleliolevatest teemadest annab uudiskiri ülevaate järgmistel lehekülgedel. Taaselustasime uudiskirja, mis hakkab ilmuma kord kvartalis.

Eelmise aasta sügisel toimus Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (edaspidi ELEA) töö ümberkorraldamine, mille tulemusena muudeti ühingu põhikirja ja struktuuri. Ühingu liikmed valisid esmakordselt nõukogu järgnevaks kaheks aastaks, mille liikmeteks said Andres Matkur – ACE Logistics Estonia AS; Remo Kirss – DPD Eesti AS; Toomas Orutar – Logistika Pluss OÜ; Rainer Rohtla – Via 3L Freight OÜ; Joel Timm – Balti Logistika AS; Raul Toomsalu – Operail AS.

Reedel 27. Novembril valiti Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) nõukogu esimeheks ühehäälselt Toomas Orutar. Nõukogu kinnitas ELEA uueks juhatuse liikmeks ja juhatajaks Herkki Kitsing. Herkki valiti välja konkurssi alusel, Herkki on varasemalt juhtinud kahte MTÜd. Toomas Orutar, kes valiti nõukogu esimeheks kommenteeris muudatuste vajadust selliselt: ” ELEA vajas väga sisulisi muudatusi, et anda rohkem väärtust oma liikmetele ja rääkida kaasa kõikides olulistes logistikaalstes arengutes.”

Herkki Kitsing, kes asus ühingut juhtima, plaanib muuta ELEAt nähtavamaks, suurendada senist liikmeskonda ja teha koostööd ka teiste erialaliitudega. Kindlasti jätkatakse sektori ja liikmeskonna huvide eest seismisega. Väärtustatakse senist tööd ja jätkatakse FIATA diplomite väljaandmist koostöös haridusasutustega. Osalemine erinevates töörühmades ja olles liikmete huvide esindajaks. Hetkel on päevakorras mitmed olulised projektid. Juhatuse volitused kehtivad 2 aastat.

Head ELEA liikmed, olgem aktiivsed kaasa lööma ja sõna sekka ütlema, ainult koos suudame luua stabiilse, läbipaistva ja innovatiivse ärikeskkonna ning kujundada Eestist atraktiivse äripartneri teistele riikidele.

IGA ÜHING ON OMA LIIKMETE NÄGU!

Herkki Kitsing

ELEA juhatuse liige ja juhataja