01.11.2023 toimus ELEA kohtumine Kliimaminister Kristen Michaliga

1.11.2023 toimus ELEA kohtumine kliimaminister Kristen Michaliga, Kliimaministeeriumist teede valdkonnajuhi Julia Bergšteiniga ning ELEA poolt osalesid ELEA nõukogu esimees Toomas Orutar ja ELEA juhataja Herkki Kitsing. Tutvustasime ministrile ELEAt ning arutlusel olid teemadena:

  • Transpordikomisjoni koosoleku formaat ja ettepanekud edasisteks koosolekuteks, et teemad oleksid sektori ülesed.
  • Pikemad ja raskemad veosed 20,75m ja 25,25m ning 60 tonni EMS magistraalidele/TEN-T teedele ning hetkeolukord.
  • Taristu ja 2+2 maanteede hetkeolukord Eestis 2023
  • Jätkusuutlik transport ja milline võiks näha välja kliimaneutraalne transport Eestis?
  • Konkurentsivõime (aktsiisid ja maksud; peatumine ja parkimine kullersektoris, transpordi ja liikuvuse arengukava ning Kliimaseadus)

Täname Kliimaministrit aja eest! Plaanime ka edaspidi kohtuda regulaarselt Kliimaministeeriumi esindajatega, et anda sisendit sektori arenguks.

Pildistas: Eliise Kuus, Kliimaministeeriumist.