Intervjuu Julia Serebrjan – Euro-Asia Logistics OÜ finantsspetsialistiga

Miks otsustasite liituda ELEA-ga?

FIATA liikmeks olemine annab juurdepääsu rahvusvahelisele logistikaprofessionaalide ja ettevõtete võrgustikule. See loob võimalused äriliseks koostööks, kogemuste vahetamiseks ja ärisidemete laiendamiseks.

Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis, Ukraina-Venemaa sõda, majanduskriis Euro-Asia Logistics OÜ arengut?

Covid-19 mõju

 • Paljud ettevõtted on silmitsi seisnud tarneahela väljakutsetega ja vajadusega kohaneda uute tervishoiueeskirjade ja -nõuetega, mis toob kaasa lisakulusid.
 • Üleminek kaugtööle: see on tinginud vajaduse investeerida tehnoloogiasse ja töötajate koolitusse, samuti on tulnud ümber mõelda lähenemisviisid juhtimisele ja kommunikatsioonile ettevõtetes.
 • Tarbijate eelistuste muutmine: ettevõtted, kes suutsid kiiresti kohaneda tarbijakäitumise muutustega (nt suurenenud veebimüük), kogesid vähem negatiivseid mõjusid.

Ukraina-Vene sõda ja majanduskriis avaldasid märkimisväärset mõju paljudele tööstusharudele, sealhulgas logistikaettevõtetele.

 • Marsruudi muutmine ja transpordikulude suurendamine:
 • Sõja ja sellega seotud poliitiliste pingete tõttu suleti või muutusid kasutuskõlbmatuks paljud traditsioonilised transpordiliinid. See nõudis ümberorienteerumist alternatiivsetele marsruutidele, millega sageli kaasnesid vahemaad ja kütusekulud.
 • Sõja tagajärjel tõusnud energiahinnad suurendasid oluliselt ka tegevuskulusid, eriti rahvusvahelises laevanduses.
 • Logistikaettevõtted seisavad silmitsi vajadusega leida uusi tarnijaid ja optimeerida laoseisu, et minimeerida seisakuid ja tarnehäireid.
 • Oleme rohkem keskendunud situatsiooniplaneerimisele, riskijuhtimisele ja paindlike strateegiate väljatöötamisele, et kohaneda kiiresti muutuvate turutingimustega.

Milliseid investeeringuid plaanite ettevõttes teha järgneva 5 aasta jooksul?

Tehnoloogiainvesteeringud: hõlmab IT-infrastruktuuri uuendamist, digitaalsete platvormide arendamist, et parandada klientidega suhtlemist ja tegevuse efektiivsust.

 • Laienemine uutele turgudele: uute geograafiliste või tooteturgude uurimine ja sisenemine, mis võib hõlmata strateegilisi partnerlusi, ettevõtete ostmist või uute osakondade loomist.
 • Küberturvalisuse tugevdamine: Internetis kasvavate ohtude tõttu on oluline investeerida tugevatesse süsteemidesse, et kaitsta ettevõtte ja tema klientide andmeid.
 • Inimressursi arendamine: investeerige töötajate koolitusse ja arendamisse, oskuste arendamisse ning talentide meelitamiseks konkurentsivõimeliste palkade ja soodustuste programmide kaudu.

Kuidas hindate Eesti ettevõtete konkurentsivõimet globaalsetel turgudel?

Eesti ettevõtted näitavad maailma turgudel väga kõrget konkurentsivõimet tänu mitmetele teguritele, sealhulgas innovatisioonile, paindlikkusele ja tehnoloogilisele arengule.

Praegustes tingimustes on meie ettevõte suunanud oma jõupingutused Hiina suuna arendamiseks, kus meie juhtkond ja osa meeskonnast osalevad Contoni näitusel.

Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul, hariduse kvaliteeti kindlustussektoris, autojuhtide koolitamises, logistika, ekspedeerimise, kullersektoris ja lennunduses, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu?

Logistika- ja ekspedeerimissektor eeldab teadmisi tarneahela juhtimise, laonduse ja transpordi juhtimise vallas. Haridusprogrammid sisaldavad sageli kursusi logistikaprotsesside optimeerimise, spetsiaalse tarkvara ja andmete analüüsi kasutamise kohta. Ettevalmistuse oluline osa on probleemikeskse mõtlemise arendamine.