Kindlustus

Ekspedeerija vastutuskindlustus

kindlustab ekspedeerija tsiviilvastutust vastavalt  ELEA üldtingimustele. Ekspedeerija süül (tegu või tegemata jätmine, mille eest ekspedeerija vastutab) kauba kaotsi mineku või transpordi käigus tekkinud kahjud hüvitab kindlustusselts lähtuvalt rahvusvaheliste konventsioonide piirmääradest.

Veosekindlustus

kindlustab punktist A punkti B veetavaid kaupu. Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on röövimine või vargus, tulekahju, loodusõnnetus, liiklusõnnetus, laadimisõnnetus jms. Võimalikud variandid: koguriskikindlustus (ICC(A)) või nimetatud riskide kindlustus (ICCB, ICC(C)). Kindlustuskatet saab valida nii üksikveosele kui aasta jooksul deklareeritud veostele (raampoliis).

Varakindlustus

kindlustab varale (nt. kaubad laos, hooned, seadmed)  tekkinud kahju, mille põhjuseks on: tulekahju, pikselöök, plahvatus, torm, vesi, murdvargus jms. Kindlustuslepingu sõlmijaks võib olla kindlustatava vara omanik, rentnik, hüpoteegipidaja või mõni muu seaduslik esindaja.

Kindlustuse teemadel saate täpsemat teavet ELEA assotsieerunud liikmetelt:

—          Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid OÜ, Purje 8, Tallinn 11911, marks@marks.ee, tel 674 3036, koduleht www.marks.ee

Kindlustus

Ekspedeerija vastutuskindlustus

kindlustab ekspedeerija tsiviilvastutust vastavalt  ELEA üldtingimustele. Ekspedeerija süül (tegu või tegemata jätmine, mille eest ekspedeerija vastutab) kauba kaotsi mineku või transpordi käigus tekkinud kahjud hüvitab kindlustusselts lähtuvalt rahvusvaheliste konventsioonide piirmääradest.

Veosekindlustus

kindlustab punktist A punkti B veetavaid kaupu. Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on röövimine või vargus, tulekahju, loodusõnnetus, liiklusõnnetus, laadimisõnnetus jms. Võimalikud variandid: koguriskikindlustus (ICC(A)) või nimetatud riskide kindlustus (ICCB, ICC(C)). Kindlustuskatet saab valida nii üksikveosele kui aasta jooksul deklareeritud veostele (raampoliis).

Varakindlustus

kindlustab varale (nt. kaubad laos, hooned, seadmed)  tekkinud kahju, mille põhjuseks on: tulekahju, pikselöök, plahvatus, torm, vesi, murdvargus jms. Kindlustuslepingu sõlmijaks võib olla kindlustatava vara omanik, rentnik, hüpoteegipidaja või mõni muu seaduslik esindaja.

Kindlustuse teemadel saate täpsemat teavet ELEA assotsieerunud liikmetelt:

–          Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid OÜ, marks@marks.ee, tel 66 80 266, koduleht www.marks.ee

Info