ELEA Arengukava

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni arengukava 2010 – 2015

ELEA:

 • on eraõiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing;
 • on juriidilisest isikust ettevõtjate vabatahtlik ühendus, kelle eesmärgiks on kaitsta liikmete ühiseid tegevusalaseid huve;
 • ühendab ettevõtjaid, kes osutavad ekspedeerimise või logistikaga seotud teenuseid või kes ei ole teenusepakkujaid, kuid kelle tegevusala on selliste tegevustega seotud;
 • liikmetel on ekspedeerimise või logistikaga seotud tegevusalal vastutuskindlustus (assotsieerunud liikmetele kindlustuse nõuet ei ole);
 • ei sekku liikmete äritegevusse.

ELEA visiooniks on kujundada Eestist eelistatud transpordikoridor.

ELEA missiooniks on ühendada Eesti logistikasektor ning luua stabiilne, läbipaistev ja innovatiivne ärikeskkond.

ELEA strateegia:

* Esindada ELEA liikmesfirmade huvisid rahvusvahelistes erialaorganisatsioonides, arendada aktiivselt koostööd teiste erialaliitude, riigiinstitutsioonide ja infrastruktuuriettevõtetega, vajadusel ja võimalusel tugevdada organisatsiooni liitumiste ja laienemiste kaudu.

 • Suurendada Eesti logistikasektori, -võimaluste ja -potentsiaali tuntust rahvusvahelisel tasandil ning osaleda Eesti logistikasektori turundusplaani väljatöötamisel ja elluviimisel.
 • Koondada teenuste pakkujad kogu logistilise ahela ulatuses.
 • Korrastada turgu, siduda logistika-ahela erinevad lülid ja muuta tegevus selle ulatuses efektiivsemaks.
 • Siduda logistikasektor teiste majandusvaldkondadega Eestis ja teha aktiivset koostööd teiste organisatsioonidega.
 • Aidata kaasa logistikaga seotud koolitusturu korrastamisele ning tagada rahvusvaheliselt tunnustatud standardite (FIATA Minimum Standard) ja sellele vastava pädevuskoolituse (FIATA Diploma Training) kättesaadavus Eestis.
ELEA Arengukava

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni arengukava 2010 – 2015

ELEA:

 • on eraõiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing;
 • on juriidilisest isikust ettevõtjate vabatahtlik ühendus, kelle eesmärgiks on kaitsta liikmete ühiseid tegevusalaseid huve;
 • ühendab ettevõtjaid, kes osutavad ekspedeerimise või logistikaga seotud teenuseid või kes ei ole teenusepakkujaid, kuid kelle tegevusala on selliste tegevustega seotud;
 • liikmetel on ekspedeerimise või logistikaga seotud tegevusalal vastutuskindlustus (assotsieerunud liikmetele kindlustuse nõuet ei ole);
 • ei sekku liikmete äritegevusse.

ELEA visiooniks on kujundada Eestist eelistatud transpordikoridor.

ELEA missiooniks on ühendada Eesti logistikasektor ning luua stabiilne, läbipaistev ja innovatiivne ärikeskkond.

ELEA strateegia:

* Esindada ELEA liikmesfirmade huvisid rahvusvahelistes erialaorganisatsioonides, arendada aktiivselt koostööd teiste erialaliitude, riigiinstitutsioonide ja infrastruktuuriettevõtetega, vajadusel ja võimalusel tugevdada organisatsiooni liitumiste ja laienemiste kaudu.

 • Suurendada Eesti logistikasektori, -võimaluste ja -potentsiaali tuntust rahvusvahelisel tasandil ning osaleda Eesti logistikasektori turundusplaani väljatöötamisel ja elluviimisel.
 • Koondada teenuste pakkujad kogu logistilise ahela ulatuses.
 • Korrastada turgu, siduda logistika-ahela erinevad lülid ja muuta tegevus selle ulatuses efektiivsemaks.
 • Siduda logistikasektor teiste majandusvaldkondadega Eestis ja teha aktiivset koostööd teiste organisatsioonidega.
 • Aidata kaasa logistikaga seotud koolitusturu korrastamisele ning tagada rahvusvaheliselt tunnustatud standardite (FIATA Minimum Standard) ja sellele vastava pädevuskoolituse (FIATA Diploma Training) kättesaadavus Eestis.
Info