ELEA üldkoosolek 2016

ELEA üldkoosolek toimus 14. aprillil k.a. Tallinna Lennujaama VIP Lounges.

14. aprillil toimus Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) korraline üldkoosolek. Üldkoosolek kinnitas majandusaasta kokkuvõtte, kuulas juhatuse tegevuse raporteid ning kinnitas 2016. aasta tegevusplaani ja eelarve.
Üldkoosolek kinnitas ka liikmemaksu kogumise põhimõtted aastateks 2016-2017. Liikmemaksu arvutamisel lähtutakse ettevõtte eelmise majandusaasta müügitulust, mille järgi jagatakse liikmemaks viide gruppi. Sama süsteemi on rakendatud juba aastast 2012 ning muutmiseks ELEA liikmed põhjust ei näe.

Üheks oluliseks teemaks oli EEA üldtingimuste 2000 kooskõlla viimine NSAB 2015 üldtingimustega. Praegu kehtivad EEA (Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni) üldtingimused on koostatud Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni NSAB üldtingimuste NSAB 2000 põhjal. Käesolevast aastast hakkasid kehtima uued üldtingimused NSAB 2015, mille alusel uuendas oma üldtingimusi ka ELEA. Uuendatud üldtingimuste näol on tegemist tõlkeaktiga, kus ELEA lähtus NSAB tekstist, vaid mõned sätted on kohandatud Eesti oludele. Erinevustena võib välja tuua preambula ja sissejuhatuse, samuti §28 aegumisest ja §29 erimeelsuste lahendamisest. Erineb ka §25 ladustamisest, kus ELEA üldtingimustes 2015 säilib EEA üldtingimuste 2000 sõnastus ja viide ELEA Ladustamise üldtingimustele. Kokkuleppel muudeti ka üldtingimuste pealkirja kajastades selles Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni nimetust. Uued ELEA üldtingimused 2015 hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2017.

ELEA üldkoosolekul oli arutluse all ka ELEA liikmeks saamise korra lihtsustamine. Üldkoosolek volitas juhatust ette valmistama uut liikmeks astumise korda. See esitatakse üldkoosolekule arutamiseks 2016. aasta esimeses pooles.

Üldkoosoleku teises pooles tervitas osalejaid lühikese sõnavõtuga Tallinna Lennujaama turundusdirektor Hr Eero Pärgmäe, kes andis põgusa ülevaate lennujaama tulevikuplaanidest.

Üks peaesinejatest, Tallinna  Sadama juhatuse esimees Hr Valdo Kalm, tegi ettekande teemal „Tallinna Sadam 2.0“ ning Hr Jüri Suursoo tutvustas uut, varsti ilmuvat „Ekspedeerija käsiraamatut“, mis valmib tänu ELEA liikmete ja koostööpartnerite toetusele. ELEA üldkoosolekul otsustati käsiraamat tõlkida ka vene keelde.

ELEA