Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimused

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimused

ELEA Ladustamise Üldtingimused    on     raamleping  kliendi ja laopidaja  vahel  kauba ladustamiseks . Tellimuses  või  lisaks sõlmitavas kokkuleppes saab täpsustada  tariife, ladustamise mahte, perioodi, kindlustustingimusi jms.

 Milleks neid tingimusi vaja on ?  Selleks , et reguleerida kliendi ja laopidajavahelisi õiguslikke suhteid. VÕS seadus on liiga üldsõnaline või ei puuduta paljusid  praktilisi  teemasid üldse

 Ajalugu. ELEA LÜT aluseks on võetud  “Warehousing Conditions Amsterdam-Rotterdam” . Anno 1945 aasta  Holland.Tänaseks  on neil  kasutusel 4. versioon , seega  kogemus 65 aastat. ELEA LÜT valmisid  kollektiivse töö tulemusena november 2008 a – jaanuar 2011 

 Kõige olulisem.

 Igal ühel omal  on kogemusi LÜT-ga  , aga mina toon välja alljärgnevad.

1.  ELEA LÜT  viide  Rotterdam-Amsterdam LÜT-    annab  välismaisele kliendile   selguse , kuidas  ja mille alusel me  töötame .  Hoiame kokku  kliendi ja tema  pankuri  väärtuslikku  aega.  RA  ÜT  kui  kvaliteedi standard on tooraine  logistikasektoris hästi tuntud.

2. Kindlustus-      laopidajal  ei ole kohustust  ladustatud kaupa kindlustada.  Seda tehakse  eraldi  hoiuleandja tellimuse alusel. Eriti tähtis Eesti klientide puhul, kes millegipärast arvavad, et laopidaja peab kaupa automaatselt kindlustama. Ei pea!

3. Laokiri-  selle kohta on LÜT terve peatükk. Versus   VÕS  kus on laokirja kohta ainult 3 paragrahvi. Tihti on pankadel oma laokirjavorm, mille täitmist nad nõuavad, aga ülejäänud osas on nad tavaliselt  LÜT nõus.

4. Laopidaja vastutus – on piiratud 2  SDR per KG kaotsi läinud või kahjustunud kauba kilogrammi kohta ,   max 100 000 SRD   sündmuse kohta . Näide. VÕS § 905 ei sea üldse mingeid piire laopidaja vastutusele! LÜT §20 lõige 10.  Mõningatel juhtudel võib kaaluda piirmäära tõstmist, see sõltub kliendist ja kaubast. Laopidajal peab ju vastutuskindlustus nagunii olema. 

5.Pandiõigus- see on alati üks tulisemaid vaidlusteemasid koos vastutuse piirmääraga. Soovitan soojalt sellest õigusest mitte taganeda kuna see on tegelikult ainuke tööriist, millega saab oma nõudeid taga. Läbi võib alati rääkida selle nõude rakendamise asjaolud, aga ma ei soovita sellest loobumist.

 Kokkuvõte

 Loomulikult  ei saa LÜT kõigile meeldida , sest lähtutud on laopidaja positsioonist. Mõnel ettevõtel võib olla juba endal   ISO  raames välja töötatud üldlepingu tingimused ,  millest juhinduda, aga need ei reguleeri õiguslikke suhteid kliendi ja pangaga.  LÜT on väga hea platvorm edasi arendamiseks iga kliendi jaoks eraldi.

  Lõpetuseks soovitus

Teavitage  LÜT   üheselt mõistetavat rakendamist  kauba ladustamisel ,  allkirjastage LÜT vastaspoolega ning alles siis jätkake  läbirääkimisi  tariifide , mahtude  jms .Teie vastutuskindlustus ja omanikud on selle üle väga tänulikud!

 

Mart Melles

 ELEA juhatuse liige

 

Unieveem_logo

 Unieveem Eesti Ltd