Ümarlaual otsiti lahendusi ajutise parkimise ja peatumise probleemile

Juuni keskel kutsus ELEA kokku laiapõhjalise ümarlaua, et alustada sisulisi arutelusid leidmaks lahendusi ajutise parkimise ja peatumise probleemile. Linnaplaneerijad, politsei ja teiste organisatsioonide esindajad tunnistasid probleemi tõsidust ning vajadust aktiivsemalt lahendusi leida.

Ümarlauast võtsid osad mitmed ELEA esindajad, aga ka näiteks Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Kliimaministeerium, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Linnavalitsus, Eesti Kaupmeeste Liit, väiksemate omavalitsuste esindajad jpt.

Ühiselt otsustati, et esmase kiirema lahendusena tuleks leida võimalused luua olulistesse kohtadesse eraldatud kauba laadimisalad. Pikemas perspektiivis võiks teha muudatusi linnaplaneerimise strateegias, et juba planeerimise faasis oleks kaubateekond mõistlikul moel läbi mõeldud.

Esimese tegevusena saadab ELEA laiali üleskutse, et kõik osapooled edastaksid elea@elea.ee vahendusel näiteid üle Eesti olevate parkimise ja peatumise probleemsemate piirkondade ja kohtade osas. Juba olemasoleva ja ELEA-le saadetava info põhjal luuakse kaardirakendus, mis koondab probleemkohtade info kokku ning mille põhjal saab prioriteete seada ja informeerituid otsuseid teha.

Kui kaardirakendus on valmis saanud, siis tullakse uuesti kokku, et kogutud informatsioon ühiselt üle vaadata ja probleemseimatele kohtadele lahendusi leida. Eeldatavalt saab järgmine ümarlaud toimuma augusti viimasel nädalal.

Lisainfo: Herkki Kitsing, juhatuse liige, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, tel. 56949262, elea@elea.ee