Logistikasektor ootab valitsuselt hinnalae kehtestamist

Eesti transpordi- ja logistikasektori esindusorganisatsioonid saatsid valitsusele, riigikogule ja asjaga seotud ministeeriumitele pöördumise, milles nõutakse elektri ja gaasi hinnalae kehtestamist.

Eesti suurimaid rahvusvahelisi autovedajaid ühendavad esindusorganisatsioonid ELEA ja ERAA ning peamiselt Eesti siseriiklikule kauba- ja reisijateveole keskendunud ettevõtjaid esindav Autoettevõtete Liit pöördusid Vabariigi Valitsuse, Riigikogu majandus- ja rahanduskomisjoni ning asjaga seotud ministeeriumite poole ettepanekuga kehtestada elektri ja gaasi hinnalagi.

Ettevõtteid ühendavad esindusorganisatsioonid juhivad ühiselt tähelepanu vajadusele arvestada ka transpordi- ja logistikasektoriga kehtestades gaasile ja elektrile hinnalagi kuniks turg suudetakse uuesti tasakaalustada.

„Peame vajalikuks, et hinnalagi kehtestatakse ühtsena kõikide sektorite ettevõtetele, sest energiahind puudutab kogu majandust. Vastasel juhul tekib ebaõiglane konkurentsikeskkond, sest õiglase joone tõmbamine ei ole võimalik. Vaja on pikemaajalisi lahendusi. Erinevate põhjuste koosmõjul hetkel turg ei toimi ja on liigselt spekulatiivne. Fookus tuleb seada tegelemisele energiakandjatega, CO2 kvootide müümine on vaja viia mõistlikule hinnatasemele ja Nord Pool-i börsi elemendid lahti siduda, et normaliseeruks turuolukord,“ seisab pöördumises.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda viis eelmisel nädalal oma tööstusettevõtetest liikmete (ca 900 tööstusettevõtet) seas läbi kiire küsitluse, kus iga vastaja sai avaldada toetust ühele või mitmele MKMi poolt välja pakutud toetusmeetmele. Vastuseid saadi ca 100 tööstusettevõttelt. Logistikasektor toetab samu seisukohti, mis tulid välja Eesti Kaubandus – Tööstuskoja küsitlusest:

Elekter

• Kõige rohkem toetatakse teatud hinnalaest kulude kompenseerimist (>200€ MWh maksab riik) (56% vastajatest).

• Teiseks eelistuseks on taastuvenergiatasu, võrgutasu ja aktsiisi 100%line soodustus (47% vastajatest)

• Kolmandal kohal on taastuvenergiatasu kaotamine (100%line soodustus) (30% vastajatest)

• Teiste alternatiivide puhul oli toetajate osakaal ka vähemalt 20% vastajatest.

Gaas

• 60% vastanutest eelistab teatud hinnalaest kulude kompenseerimist. Toodi välja, et hinnalagi võiks olla 150-200 EUR/MWh.

• 51% vastajatest toetab aktsiisi vähendamist.

• Ühe alternatiivina pakuti välja, et riik võiks katta 100% võrgutasust.

Pöördumises leitakse, et on ebaõiglane ja ebaloogiline ainult üksikuid sektoreid toetada, jättes teised sektorid energiakriisi lahendamisel unarusse. „Täpselt niisamuti peame arvestama, et Eesti tegutseb avatud majandusena rahvusvahelise konkurentsikeskkonna tingimustes. Peame vaatama, mida teevad meie naaberriigid, et Eesti ettevõtete konkurentsivõime ei väheneks võrreldes naaberriikide omadega,“ öeldakse pöördumises ning lisatake, et laonduse, transporditeenuse, autovedude, reisijateveo ja kullervaldkonna operatiivne toimimine ning tarneahelate püsimise tagamine on äärmiselt oluline terve ühiskonna toimimise seisukohast.

Vaata ka pöördumise täisteksti 13.09.2022 ELEA, ERAA ja AL ühispöördumine MKM, valitsusele, komisjonidele

Loe pikemalt: https://www.logistikauudised.ee/uudised/2022/09/13/logistikasektor-ootab-valitsuselt-hinnalae-kehtestamist