Tegime ettepaneku vähendada teekasutustasu vähem saastavamate veoautode osas

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saatis koos Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooniga Riigikogule ettepaneku vähendada liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõus sätestatud teekasutustasu määrasid nende veoautode osas, mille heitgaasiklass on EURO VI või vähem saastavam.

Riigikogu majanduskomisjoni menetluses on liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis tõstab veoautode teekasutustasu määrasid alates 2024. aasta algusest.

Andsime Riigikogule saadetud kirjas teada, et toetame põhimõtet, et teekasutustasu tuleb olulisel määral tõsta rohkem saastavasse EURO-heitgaasiklassi kuuluvate veoautode osas, et motiveerida senisest rohkem maanteetranspordi valdkonnas tegutsevaid ettevõtjaid investeerima vähem saastavatesse veoautodesse.

Vähem saastavamate veoautode puhul tuleb loobuda teekasutustasu tõstmisest 
Samas tegime Riigikogu majanduskomisjonile ettepaneku vähendada teekasutustasu nende veoautode osas, mille heitgaasiklass on EURO VI või vähem saastavam. Tasumäära vähendamine EURO VI osas võrreldes eelnõus väljapakutuga on vajalik selleks, et suurendada ettevõtete motivatsiooni vahetada näiteks EURO 0-III klassi kuuluvad veoautod välja veoautodega, mis kuuluvad EURO VI heitgaasiklassi.

Näiteks kui veoautol ja selle haagisel on kokku kuni kolm telge, veoauto ja selle haagise täismasside summa on üle 12 tonni ning veoauto kuulub heitgaasiklassi EURO III, siis on selle veoauto aastane teekasutustasu eelnõu kohaselt 900 eurot ehk üksnes 200 eurot kõrgem kui veoautol, mille heitgaasiklass on EURO VI või vähem saastavam. Kui teekasutustasu määrade erinevus ei ole erinevate EURO-heitgaasiklasside osas piisavalt suur, siis see ei too kaasa soovitud muutust.

Lisaks juhime tähelepanu sellele, et heitevabade veoautode kättesaadavus on hetkel väike ning nende hind sellest tulenevalt sedavõrd kõrge, et suuremal osal maanteetranspordi valdkonnas tegutsevatel ettevõtetel ei ole veel võimalik heitevabasid veoautosid kasutada. Seetõttu on hetkel kõige mõistlikumaks lahenduseks EURO VI heitgaasiklassi kuuluvate veoautode kasutuselevõtt ja seetõttu võiks ka nende veoautode osas tõsta teekasutustasu plaanitust väiksemas mahus.

Eeltoodud põhjusel tegime majanduskomisjonile ettepaneku loobuda teekasutustasu tõstmisest nende veoautode osas, mis kuuluvad vähem saastavasse EURO-heitgaasiklassi. Kui seda ettepanekut ei ole võimalik arvesse võtta, siis palusime teekasutustasu tõsta plaanitust väiksemas mahus.

Veoautode teekasutustasusid tõstva eelnõuga saab lähemalt tutvuda siin. Eelnõu kohaselt tõusevad teekasutustasu määrad 2024. aasta 1. jaanuarist.

Riigikogule saadetud pöördumine täismahus:
01 11 2023 Liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seadus 302 SE