Kliimaministeerium tuletab meelde sõidumeerikute uuendamise tähtaegu

Kliimaministeerium tuletab meelde, et Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt tuleb järk-järgult üle minna teise põlvkonna (G2) digitaalsele sõidumeerikule – nn aruka sõidumeeriku edasiarendatud versioonile SMART 2 (G2V2). Allpool on toodud tähtajad ja tingimused, mida tuleb järgida.

  • 21. august 2023: Kõikidele uutele esmaregistreeritavatele sõidukitele peavad olema paigaldatud SMART 2 tüüpi sõidumeerikud. See nõue kehtib nii riigisisese kui ka piiriülese kasutamise korral.
  • 31. detsember 2024: Analoog- ja 1. põlvkonna (G1) digimeerikud – meerikud, mida sõidukite tootjad võisid paigaldada vahemikus 1.05.2006- 14.06.2019 – tuleb asendada SMART 2 tüüpi seadmetega. See nõue ei kehti riigisisesel veol, kui seda teostatakse samas riigis registreeritud sõidukiga.
  • 31. detsember 2024: Maanteel pikeneb andmete kontrollperiood 28 päevalt 56 päevale, millele lisandub jooksva päeva nõue. Ettevõtjal säilib kohustus kopeerida kaardi andmeid 28-päevase intervalliga.
  • 18. august 2025: SMART 1 tüüpi sõidumeerikud – meerikud, mida sõidukite tootjad võisid paigaldada vahemikus 15.06.2019- 20.08.2023 – tuleb asendada SMART 2 tüüpi seadmetega. See nõue ei kehti riigisisesel veol, kui seda teostatakse samas riigis registreeritud sõidukiga.
  • 1. juuli 2026: Alates sellest kuupäevast peavad 2,5 t ehk N1 kategooria veoseveo sõidukid olema varustatud SMART 2 tüüpi sõidumeerikutega. See nõue ei kehti riigisisesel veol, kui seda teostatakse samas riigis registreeritud sõidukiga.

Alates 21. augustist 2023 väljastab Transpordiamet SMART 2 (G2V2) sõidumeeriku versioonile vastavaid juhikaarte. Kehtivaid kaarte ei ole kohustust vahetada, kuid vanemad kaardid ei pruugi salvestada kõiki uuema versiooni täiendavaid funktsioone, nagu automaatne piiriületuste fikseerimine.

Kui juhikaardi vahetamise vajadus tekib, tuleb vana kaart koheselt Transpordiametile tagastada. Enne juhikaardi loovutamist on vajalik kopeerida kõik sellel olevad andmed. Maanteel teostatavas kontrollis tuleb kopeerimisel genereeritud originaalfail nõudmise korral esitada e-posti teel saates.

Soovitame vedajatel hoolikalt järgida kehtestatud tähtaegu ja nõudeid!

Vaata lisaks: KLIIMAMINISTEERIUM TULETAB MEELDE_2