ELEA Ekspedeerija käsiraamat

ELEA andis välja uue elektroonilise „Ekspedeerija käsiraamatu“.

 

„Iga kord palgates ettevõttesse uusi töötajaid ja koolitades eriala praktikante seisame silmitsi tõsiasjaga, et kuidas selgitada ja anda ülevaade nii interdistsiplinaarsest valdkonnast nagu seda on ekspedeerimine. Milles seisneb ekspedeerija, veokorraldaja, logistiku töö ja millised riskid on sellega seotud. Sellest lähtuvalt on ELEA liikmed leidnud, et õigeks sammuks on Ekspedeerija käsiraamatu uue, täiustatud versiooni väljaandmine.  Ekspedeerija käsiraamatu esimese väljaande ilmumisest on möödunud üle 15 aasta, toona keskendus see põhiliselt Soome praktikale, mis oli noore majanduse eeskujuks ja sihiks. Tänaseks on äri- ja majanduskeskkond meie ümber jõudsalt edasi arenenud, Eesti on  Euroopa Liidu liikmesriik ja kasutusel on ühisraha – euro, jõudsalt on edasi arenenud infoühiskond ja paljud õigusaktid tulenevad Euroopa Liidu seadusandlusest. Samuti on muudatuste protsessi läbinud ekspedeerimise äri, muutunud on mentaliteet ja trendid. Transpordivajadused järjest kasvavad, nõuded teenustele muutuvad, kasvutrende näitavad e-kaubandus ja logistiliste ahelate üha suurem integreeritus. Võttes arvesse toimunud muutusi ja arengut oleme käsiraamatule  andnud uue, kaasajale vastava sisu ja vormi (e-raamat), mis on vajalik sektori arenguks ja kvalifitseeritud tööjõu pealekasvule kaasaaitamiseks“, ütleb ELEA juhatuse esimees, Schenker AS tegevdirektor Janek Saareoks.

„Ekspedeerija käsiraamat“ on mõeldud kasutamiseks eeskätt ekspediitoritele, kuid on oluline tugimaterjal ka transpordispetsialistidele, logistikutele, veokorraldajatele ja väliskaubandusega tegelevate ettevõtete spetsialistidele. Käsiraamatut saavad õppematerjalina kasutada logistika ja transpordi eriala üliõpilased. Käsiraamatru maht on üle 570 lehekülje ning siit peaksid saama ammendava vastuse kõik kellel on logistika alaseid küsimusi.

 

„Ekspedeerija käsiraamatu“ peatoimetaja, Tallinna Tehnikakõrgkooli Majanduse ja logistika õppetooli õppejõud Jüri Suursoo märgib, et käsiraamat seab eesmärgiks tõsta ekspedeerimisvaldkonnas töötavate inimeste teadmisi ja läbi selle tõsta teenuste kvaliteeti. Samas on seatud eesmärgiks ühtlustada ekspedeerijate kompetentsid teistes arenenud riikides samas valdkonnas töötavate inimeste omadega.

Käsiraamatus kajastamist leidvad teemad võimaldavad eksportööride/importööride ootused transpordiprotsessile viia ekspedeerijateni ja sellega saavutada ühine nimetaja nende ametialases tegevuses ja koostöös. Tegemist on majandusruumi tervikuna (erinevaid majandussektoreid) mõjutava eesmärgiga.

Käsiraamatu elektroonne vorm võimaldab selle siduda teiste valdkonda kajastavate andmebaasidega nagu Riigi Teataja, Eesti Maksu- ja Tolliameti andmebaas jne. See võimaldab ekspedeerijatel leida peaaegu kogu ametialase teabe ühest kohast.

 

Käsiraamat on kättesaadav ELEA kodulehelt Hariduse rubriigis.

 

www.elea.ee