INTERVJUU Jaan Lisitski AS Eesti Post/Omnivaga Logistika ja transpordi üksuse juhiga

  • Miks otsustasite liituda ELEA-ga?

Omniva on logistikaettevõte ning tunneme, et sektoriülene koostöö on oluline ning kõigile osapooltele kasulik.

  • Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis AS Eesti Post/Omniva arengut?

Eesti Posti vaates hoogustus e-kaubandusest tellimine ning pakiautomaatide kui välitingimustes asuva kontaktivaba kanali kasutus. Kontserni hinnangul mõjutab Covid-19 inimeste tarbimisharjumusi ka pikemas perspektiivis, kuna tõi e– kaubandust kasutama palju uusi kliente, kes ka kriisi möödumisel e-kaubanduse kasutajateks jäävad.

  • Millised seadusemuudatused on kõige rohkem mõjutanud äriotsuste tegemist?

Kõige olulisemad muudatused tolli- ja käibemaksuseadustes (postisaadetistele deklareerimise erisuste kaotamine). Muudetud ja 01.01.2022 jõustuv riigivaraseadus mõjutab meid samuti, kuivõrd kõik riigile kuuluvale äriühingule rakendatavad juhtimis- ja aruandluserisused tulenevad sellest seadusest.

  • Kas on mõni teema või valupunkt, mis vajaks logistika ja ekspedeerimise sektoris suuremat tähelepanu?

Tööjõupuudus ja rohepööre.

  • Milliseid investeeringuid plaanite ettevõttes teha järgneva 5 aasta jooksul?

Meil on palju plaane arutelu ja analüüsi faasis, kuid olulisim, millest räägime on investeeringud meie võrku, sorteerimisvõimekusse, autoparki ja kliendilahendustesse.

  • Kuidas hindate Eesti ettevõtete konkurentsivõimet globaalsetel turgudel?

Eesti on üsna väike turg ning Eesti ettevõtted on võrreldes globaalsete konkurentidega väiksed ettevõtted. Samas võib meie tugevuseks olla kiirus ja paindlikkus, eriti uute lahenduste välja töötamisel ja turule toomisel.

  • Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul, hariduse kvaliteeti logistika ja ekspedeerimise sektoris, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu?

Meil on esmatasandil vakantseid ametikohti, mida on keeruline mehitada kandidaatide puuduse tõttu, reeglina on need töökohad Tallinn/Harjumaa/Raplamaa piirkonnas just kullerite ja sorteerijate osas. Spetsialistide ja juhtide värbamisel, kus üheks meie sihtgrupiks on logistika ja ekspedeerimise eriala lõpetajad, saame täna väita, et töötajate teoreetiline ettevalmistus on piisav, kuid nõuab tööandjalt konkreetsete töötajate sisseelatamisel loomulikult ka lisapanust.