7.märtsil toimub Ettevõtluspäev “Uued logistika-, transpordi- ja mobiilsuslahendused” Tallinnas

Ettevõtluspäev “Uudsed logistika-, transpordi- ja mobiilsuslahendused”

7. märtsil 2014 Tallinna Lauluväljaku sammassaalis, Narva maantee 95, TALLINN

Programm:

Aeg

Teema, ettekandja, kokkuvõte

09.30 – 10.00

kogunemine, kohv ja suupisted

10.00 – 10.10

sissejuhatus, Erik Puura, arendusprorektor, Tartu Ülikool

10.10 – 10.20

sissejuhatav ettekanne TRENDID TEHNOLOOGIAS JA LIIKUVUSES

Eero Pärgmäe, asekantsler, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

10.20 – 10.45

LIIKLUSINFO KASUTAMINE PLANEERIMISEL JA PROGNOOSIMISEL

prof. Dago Antov, transpordiplaneerimise professor, Tallinna Tehnikaülikool

Sageli vajame me informatsiooni liiklusolukorra kohta, nii olemasolevas olukorras, aga sageli ka olukordade või lahenduste prognoosimisel- määramaks võimalikke lahendusi, mõjusid liiklusele ja liiklusest tekkivaid mõjusid. Näiteks – kas ühe või teise objekti rajamine muudab liiklusolukorda märkimisväärselt, et see tooks kaasa vajaduse taristu ümberehitamiseks? Ettekandes käsitletakse lühidalt võimalusi ja probleeme liikluse prognoosimisel.

 

10.45 – 11.10

TRANSPORDI JA MOBIILSUSE UURIMISEST BIG DATA AJASTUL

prof. Rein Ahas, inimgeograafia professor, Tartu Ülikool; Erki Saluveer, Tartu Ülikooli spin-off firma Positium LBS

21. sajandi algust iseloomustab ühiskonna ruumilise mobiilsuse suurenemine. Seda inimeste, informatsiooni ja kaupade suurt liikuvust ei ole võimalik kirjeldada ainult traditsiooniliste andmete ja statistikutega. Selle tõttu on uudse „BIG DATA“ kasutamise teema logistikas ja juhtimises väga aktuaalne. Kuidas aga muuta mobiili-, sotsiaalvõrgustike, börsirobotite jt sarnaste allikate andmed liikluse modelleerijatele ning transpordi ja logistikaettevõtetele kasutatavaks? Kas neist on ikkagi kasu?

 

11.10 – 11.30

kohvipaus ja vaba suhtlus

11.30 – 11.55

MOBIILNE TÖÖDEJUHTIMINE TÕSTAB ETTEVÕTTE EFEKTIIVSUST

Jüri Tarkpea, arendusjuht, Oskando

Tutvustame võimalusi kaasaegsete ning valdava enamuse jaoks harjumuspäraseks saanud tehnoloogiate kasutamist ettevõtte töövahendina – kuidas olulisel määral kahandada raiskamist ning tõsta tööde kvaliteeti ja mahtu

11.55 – 12.20

KLIIMA-NEUTRAALNE KAUBAVEDU

Lars Mårtensson, keskkonnadirektor, Volvo Trucks

Tähelepanu keskmes on kliima-neutraalne transport ning võtmestrateegiateks on energiatõhusus ja taastuvad kütused. Arengu jätkumise väljakutseks on turu arendamine. See nõuab koostööd ja Rootsi võrgustik “KNEG” on üks näide edukast võrgustikust. Strateegiate ja koostöö mõned tulemused on elektromobiilsus, gaas, platooning ja ühenduvus.

12.20 – 12.40

ALTERNATIIVSETE MOOTORIKÜTUSTE INFRASTRUKTUURI RISTKASUTUSE VÕIMALIKKUS EUROOPAS JA SEONDUVAD UUED ÄRIMUDELID

Liina Joller, lektor, Tartu Ülikool

12.40 – 13.30

lõunapaus

13.30 – 14.00

KULUSÄÄSTLIKU, PAINDLIKU JA NÕUDLUSEL PÕHINEVA TARNEAHELA LOOMINE

Caroline Lockyer, Ida-Euroopa regiooni äriarendusjuht, Kühne+Nagel Integrated Logistics

Kuehne + Nagel Integrated Logistics on ettevõte, millel on olemas kõik ressursid ja tehnoloogia, et pakkuda oma klientidele üldist juhtimisteenust tarneahela efektiivseks ja stabiilseks toimimiseks. Klientidel on võimalik keskenduda põhilistele tegevustele ning vältida investeeringuid logistika vahenditesse, süsteemidesse ja ressurssidesse, sest transporti ja erinevaid teenuseid juhitakse ja koordineeritakse nende eest kogu tarneahela ulatuses.

 

14.00 – 14.30

KAKS KÄIMASOLEVAT REVOLUTSIOONI TRANSPORDIS

Mario Kadastik, vanemteadur, Tesla Model S peremees

Elon Musk, selle sajandi tõeline entrepreneur, on kardinaalselt muutmas transporti kahel suurel turul. Juttu tuleb nii tema alustatud elektriautode firmast Tesla Motors kui ka veidi eksootilisemast, kuid võib-olla veelgi ambitsioonikamast SpaceX kosmosetranspordi firmast.

 

Osavõtjatel on võimalus kohapeal Tesla Model S-iga tutvuda!

14.30 – 15.00

vaba suhtlus, võimalus aruteluks esinejatega

 

Seminaril osalemise hind on 149€ (Sisaldab käibemaksu)

Kontakt ja täiendav info:

Sven Lilla 
Ettevõtlussuhete spetsialist
737 4809
sven.lilla@ut.ee