INTERVJUU Erich Keler, Cargobus OÜ äriarenduse juht

  • Miks otsustasite liituda ELEA-ga?

Leiame, et ELEA on hea platvorm logistika ja ekspedeerimist puudutava temaatika käsitlemiseks. ELEA liikmena soovime rääkida kaasa eelkõige kuller- ja pakiveoteenuseid puudutavates küsimustes. Oleme valmis digitaliseerimise ja protsesside tulemuslikkuse mõõtmise teemalisteks mõttevahetusteks.

  • Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis CARGOBUS OÜ arengut?

Cargobus suutis viirusest tingitud kriisis säilitada head teenuse kvaliteedi taset. Ulatuslikud piirangud ning elanikkonna liikuvuse pidurdamine mõjutasid ettevõtte logistilist infrastruktuuri olulisel määral. Sellegipoolest on ühtse meeskonnana Cargobus suutnud keerulisest olukorrast välja tulla. Ettevõtte pakub paindlikke ja kiireid lahendusi oma klientide pakiveovajadustele üle Eesti.

  • Millised seadusemuudatused on kõige rohkem mõjutanud äriotsuste tegemist?

Kütuseaktsiis ja energeetikat puudutav poliitika on olnud mõned suuremad väliskeskkonna mõjutegurid möödunud aastal. Pikemas perspektiivis tõusevad tähelepanu keskpunkti rändepoliitika lahendamata küsimused.

  • Kas on mõni teema või valupunkt, mis vajaks logistika ja ekspedeerimise sektoris suuremat tähelepanu?

Tööjõupuudus on kindlasti üks olulisemaid valupunkte, mis valdkonna spetsialistidega vesteldes välja tuleb. Häid, usaldusväärseid autojuhte, kes on oma sooritusega üldjuhul teenuste tajutava kvaliteedi taga, on tööturult keeruline leida. Selle põhjuseks on mitmed tegurid. Leian, et teenuse jätkusuutlikkuse perspektiivist tuleks igal juhul investeerida enda organisatsiooni, aga sageli ka koostööpartnerite kullerpere säilitamisse. Paralleelselt tuleks arendada ja digitaliseerida protsessid selliselt, et need oleks võimalikult lihtsad. Eesmärk on vähendada sisseelamiseks kuuluvat aega ja muuta töö tegemist töömeeste nappuse all kannatavates funktsioonides nauditavaks. Laiemas perspektiivis vajame selget arusaama, kuidas me veonduses tööjõu kriisiga hakkama saame ja seda viie kuni kümne aasta perspektiivis.

  • Milliseid investeeringuid plaanite ettevõttes teha järgneva 5 aasta jooksul?

Cargobus tegeleb aktiivselt protsesside digitaliseerimise ja IT infrastruktuuri asendamise projektiga. Käesoleval aastal on plaanis täielikult uuele platvormile üle minna, mis võimaldab pakkuda veelgi kiiremat ja usaldusväärsemat teenust. Projekti käigus digitaliseeritakse mitmed põhiprotsessid, mis tõstavad teenuste paketi mootoriks oleva logistilise süsteemi jälgitavust ja juhitavust uuele tasemele.

  • Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul, hariduse kvaliteeti logistika ja ekspedeerimise sektoris, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu?

Uute meeskonnaliikmete värbamisel võime olla kindlad, et leiame tööturult säravate silmadega teotahtelisi spetsialiste. Arvestame mõistliku sisseelamisajaga, mille jooksul tavaliselt selguvad inimeste tugevused ja need valdkonnad või teadmiste sektorid, mis vajavad täiendavat tähelepanu. Oleme valmis inimestesse investeerima.