ELEA juhatus

ELEA kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, üldkoosolekute vahelisel ajal täidab
üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek, millist nimetatakse nõukoguks, ELEA-d juhib ja esindab juhatus.

ELEA-t juhib ja esindab nõukogu poolt kaheks aastaks määratud ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus.