ELEA Juhatus

Vastavalt põhikirjale suunab ELEA tegevust kaheks aastaks valitav juhatus, kes määrab enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

ELEA juhatus on 7-liikmeline. Juhatuse liikmete tööd ei tasustata. Ühingu igapäevatööd korraldab peasekretär.

ELEA Juhatus

Vastavalt põhikirjale suunab ELEA tegevust kaheks aastaks valitav juhatus, kes määrab enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

ELEA juhatus on 7-liikmeline. Juhatuse liikmete tööd ei tasustata. Ühingu igapäevatööd korraldab peasekretär.

Info