ELEA Juhatus

ELEA kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, üldkoosolekute vahelisel ajal täidab
üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek, millist nimetatakse nõukoguks, ELEA-d juhib ja
esindab juhatus.

ELEA-t juhib ja esindab nõukogu poolt kaheks aastaks määratud ühe- kuni kolmeliikmeline
juhatus.

ELEA Juhatus

Vastavalt põhikirjale suunab ELEA tegevust kaheks aastaks valitav juhatus, kes määrab enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

ELEA juhatus on 7-liikmeline. Juhatuse liikmete tööd ei tasustata. Ühingu igapäevatööd korraldab peasekretär.

Info