INTERVJUU Hasan Steinberg, Wingspan OÜ Tegevjuht/juhatuse liikmega

  • Miks otsustasite liituda ELEA-ga?

Otsustasime liituda ELEA-ga, kuna meie suurim klientide sihtgrupp suuresti on Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni liikmete seas. Liikmeks astumine on oluline samm ettevõtte arenguks ja uute kontaktide loomiseks. Selliselt on koostööpartnerite leidmine lihtsam kõikidele, kes tegutsevad lennukauba ekspedeerimise või lennukaubanduse valdkonnas.

  • Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis Wingspan arengut?

COVID-19 ei ole otseselt ettevõtte arengut pärssinud, pigem tugevdanud logistika ja lennukaubanduse arengut ja kontakte, misläbi Wingspan OÜ koolitustel osalejate arv on suurenenud orgaaniliselt.

  • Millised seadusemuudatused on kõige rohkem mõjutanud äriotsuste tegemist?

Otseselt mitte ükski.

  • Kas on mõni teema või valupunkt, mis vajaks logistika, ekspedeerimise, kullersektoris ja lennunduse sektoris suuremat tähelepanu?

Eestis ja rahvusvahelisel tasemel on ohtlike ainete koolitused jäänud kõrgete hindade tõttu tegemata ja peidetud ohtlike ainete osakaal nii kauba-, postivedude kui reisijate seas on stabiilselt kõrge. Ohtlike ainete käsitlemine, pakendamine ja koolitused peavad olema kättesaadavad ja igale lennukaubanduses tegutsevale ettevõtjale oluline.

  • Milliseid investeeringuid plaanite ettevõttes teha järgneva 5 aasta jooksul?

Planeerime end 2023. aasta alguseks IATA poolt akrediteerida, et jätkata laialdaselt ohtlike ainete koolitustega Eestis ja lähiriikides. IATA poolt akrediteerimiseks võib oodata kulutusi kuni 54 000 EUR ulatuses. See on võimalik, kas järsu hinnatõusu või suurenenud kliendibaasi loomisega. Ettevõtjana eelistame suurendada kliendibaasi, et hinnatõus ei oleks utoopiline olemasolevale klientuurile.

  • Kuidas hindate Eesti ettevõtete konkurentsivõimet globaalsetel turgudel?

Eesti konkurentsivõime turul on võrreldav, potentsiaali on siin Euroopa perifeersetel aladel. Suures maailmas oleme Ida-Euroopa põhjanurgas, Põhjamaade lõunaosas ja meie ümber on igasuguseid suuremaid keskuseid. Hoolimata sellest oleme pildis ja õigeid strateegiaid kasutades on potentsiaal jõuda kaugemale.

  • Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul, hariduse kvaliteeti logistika ja ekspedeerimise sektoris, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu?

Noorte tase tundub olevat üle keskmise, hariduse kvaliteet nii logistika, ekspedeerimise, kullersektori kui lennunduse alal on enam-vähem korras, mis areneb kindlasti ekspertlektorite lisandumisega aasta-aastalt ja arengut toetab suur huvi logistikavaldkonna vastu. Siinkohal on oluline koolilõpetajate toetamine ja arendamine, et meie tegevusvaldkonnad, seal töötavad ettevõtted ja inimesed oleksid noortele alati atraktiivsed.