2. aprillil 2014 toimus ELEA üldkoosolek

2. aprillil 2014 toimus ELEA üldkoosolek.

Traditsiooniliselt kandis juhatuse esimees Alvar Tõruke ette 2013. aasta tegevusaruande ja 2014. aasta tegevuskava.

Eelneva perioodi olulistemaks tegevusteks võib pidada ühingu aktiivset osalemist partnerina Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumile Transpordi arengukava 2014-2020 väljatöötamisel  ning samuti täienduskoolituse pidevat ja järjekindlat arendamist läbi FIATA Diploma koolituse.

2014. aastal täitub ELEA-l 20. tegutsemisaasta. Juubeliaasta vääriliseks tähistamiseks on planeeritud uue ja kaasajastatud ekspedeerija käsiraamatu väljaandmine e-raamatuna, stipendiumite väljaandmine erialakoolitustele Belgias, Antwerpenis jne.

Ühing jätkab koostööd MKM-iga Transpordi arengukava 2014+ rakenduskava koostamisel ning samuti on ELEA koostööpartnerike Maanteeametile Autoveoseaduse uuendamise protsessis.

2014. aasta üldkoosoleku külalisesinejateks olid Tõnis Hunt Tallina Mereakadeemiast ja Peeter Ojasaar DFDS Seaway OÜst, kelle ettekannete teema puudutas Eesti Merenduspoliitikat 2015. aastal rakenduva väävlidirektiivi valguses.

 

ELEA sekretariaat

 

T.Hunt ettekanne

P.Ojasaar ettekanne