Koolitused

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) ja Tallinna Tehnikakõrgkooli koostööna on valmis saanud Ekspedeerija käsiraamat.

Käsiraamat on elektrooniline raamat ja selle täiendamine ja uuendamine on pidevalt jätkuv tegevus.

Käsiraamatus leiab kajastamist valdav osa ekspedeerimisvaldkonna teemasid. Elektroonne vorm võimaldab selle siduda teiste valdkonda kajastavate andmebaasidega nagu Riigi Teataja, Eesti Maksu- ja Tolliameti andmebaas jne. See võimaldab ekspedeerijal leida peaaegu kogu ametialase teabe ühest kohast.

Otselink käsiraamatule: