Tallinna Tehnikakõrgkoolis on avatud veokorraldajate kursuse teine vastuvõtuvoor

Koolitusprojekti “Praktika toob tööle” teine vastuvõtuvoor on avatud.

INNOVE on andnud nõusoleku õppijate vastuvõtuks veidi soodsamatel tingimustel, nimelt on oodatud projekti noored, kes on 2016 suvel lõpetanud kooli ja ei ole saanud tööle. Üldjuhul on pikaajaline töötu aasta ja enam tööturult eemal olnud, kuid on lubatud lühiajaline töötamine 1-2 kuud.

Koolitused on osalejatele TASUTA!

Koolitustel ja tööpraktikal osalemise ajal makstakse osalejatele stipendiumi ning vajadusel kaetakse sõidu- ja majutuskulud.

Täpsem info ja koolitusprogrammidesse kandideerimine:

www.tktk.ee/praktika

praktika toob tööle