INTERVJUU Ülle Tamme, NESTE EESTI AS Juhatuse liige / Jurist

  • Miks otsustasite liituda ELEA-ga?

ELEA ja Neste väärtuspõhimõtted on väga sarnased. Tegemist on strateegilise Eesti ja ELi ringmajandusi ühendava süsteemiga, mis seob läbimõeldud protsesse, vastutustundlikke osapooli ja säästlikkuse kriteeriumeid. Võimalus ühiselt tugevdada logistikasektori potentsiaali ja kujundada Eesti eelistatud transpordikoridoriks. Kütusesektori esindajana on meie soov panustada majanduskeskkonna konkurentsivõime tugevdamisse läbi erinevate ühiste algatuste. Globaalse kontsernina saab Neste anda ELEA-sse oma laiahaardelise sisendi Euroopa Komisjoni kliima- ja energiaalaste algatuste ja ettepanekute paketile „Fit For 55” ning 2021-2035 transpordi ja liikuvuse arengukava kontekstis.

  • Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis Neste Eesti AS arengut?

Ei ole vist ettevõtteid, kes Covid -19 kriisis oma plaane ja investeeringuid pole pidanud üle vaatama. Tõsi, ka meie. Kuid tagasi vaadates kriisieelsele ajale, võime tõdeda, et oleme ettevõttena praegu palju ühtsem ja tugevam. Suutsime kiirelt uue olukorraga kohaneda ning oma igapäeva protsessid ja töö efektiivselt ümber kujundada.

  • Millised seadusemuudatused on kõige rohkem mõjutanud äriotsuste tegemist?

Valdkonna põhiline õigusraamistik on lai ja kehtestamise „pädevus“ jagatud kahe ministeeriumi (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium) vahel, mis tekitab pidevalt õiguslikke ja praktilisi probleeme. Samas on seadusemuudatuste näol tegemist “elava organismiga”, mille väiksemagi rakendusakti mõju võib olla valdkonnaülene. Ettevõtjana on keeruline olla üksi kaasarääkija seadusloomes ja olulistes õigusaktides. Seetõttu ongi suur väärtus valdkonnaülestel organisatsioonidel nagu ELEA.

  • Kas on mõni teema või valupunkt, mis vajaks logistika ja ekspedeerimise sektoris suuremat tähelepanu?

Neste kui kütusesektori esindaja poolt vaadates on valupunkt kindlasti aina karmistuvates rohenõuetes, mida logistikaettevõtted peavad täitma. Kuna ELEA liikmed on paljuski mõjutatud logistikasektori hangete tingimustest, sh kliimaneutraalsuse eesmärkidest, saab Neste Eestis pakkuda partnerlust jätkusuutlikele lahendustele üleminekul, nii hulgi- kui ka jaevõrgus.

Kitsalt maanteetranspordi kontekstis on Neste taastuval toorainel põhineva diislikütuse tootja/müüja. Neste lai ja mitmekülgne taastuvate toodete portfell võimaldab nii era-, äri- kui ka tööstusklientidel vähendada mitmeid erinevaid keskkonda kahjustavaid emissioone, sh nii CO2 kui ka kõigi kasvuhoonegaaside (sh CO2) heiteid kõikidel sõidukitel, samuti nn välisõhu saasteaineid.

  • Milliseid investeeringuid plaanite ettevõttes teha järgneva 5 aasta jooksul?

Käesoleval aastal oleme investeerimas eelkõige keskkonnasäästlikesse lahendustesse, laiendades kuni 90% väiksema Co2 heitmega Neste MY Renewable Diesel kütuse müüki Neste tanklates. Laiendame ka kanistrivabu klaasipesuvedeliku tankurite müügipunkte ja investeerime Neste äpi arendusse, et liikuda samm-sammult lähemale plastikkaardi vabale tankimisele. Otsime aktiivselt võimalusi muuta Neste tegevus keskkonnaalaselt jätkusuutlikumaks.

  • Kuidas hindate Eesti ettevõtete konkurentsivõimet globaalsetel turgudel?

Sõltuvalt ettevõtte ärimudelist ja paindlikkusest ringmajandusse sobitumisel oleneb ka Eesti ettevõtte konkurentsivõime väljaspool Eestit. Kahtlemata ei saa ükski ettevõtja end positsioneerida sõltumatult ümbritsevast turuolukorrast ja tarbija ootustest. Globaalse turu platvorm ja ootused (võrreldes riigisisese kontekstiga) on kõrged ning eeldavad igalt osaliselt  professionaalset osalust ja oskust sobituda keskkonna vajadustele vastavaks.

  • Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul, hariduse kvaliteeti logistika ja ekspedeerimise sektoris, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu?

Noorte tööotsijate tase on kahtlemata mitmekülgsem kui põlvkonnad enne tänast. Ühest küljest on Eestis palju häid valdkonna spetsialiste, samas on meie tööjõud atraktiivne ka rahvusvahelisele tööandjale ja vastupidi. Kui tööandja suudab sobivat tööjõudu piisavalt motiveerida, ei ole probleeme ka ametikohtade täitmisel. Jätkusuutliku mõtteviisi eestvedajana ja maailma neljanda kõige jätkusuutlikuma ettevõttena näeme Nestes, et Eesti ühiskond on roheteemadelt Skandinaaviast kaugel maas. Täna on paljudes ettevõtetes alles tekkimas jätkusuutlikkuse (ESG – Environmental, Social and Corporate Governance) valdkonna osakonnad/vastutajad ning väljakutseks saab pigem selliste kogemustega spetsialistide leidmine.