ELEA PRESSITEADE 20.03.2024: Omavalitsused ja kullerettevõtted tahavad lahendada tänavatel peatumise probleemi

ELEA PRESSITEADE 20.03.2024 Omavalitsused ja kullerettevõtted tahavad lahendada tänavatel peatumise probleemi

Kullerettevõtted ja transpordifirmad on hädas, kuidas tagada kõikidele ohutu ning piisavalt efektiivne teenus. Kliendid nõuavad kaupade transporti ukseni, kuid veoki peatumiseks kuskil ruumi pole. Sõiduteel peatudes teeb trahvi politsei, kõnniteel MUPO ja ükski osapool pole olukorraga rahul. Nüüd otsustati kokku kutsuda laiapõhjaline ametlik töögrupp probleemile lahendust otsima.

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) algatusel möödunud nädalal 14.03.2024 toimunud kullerettevõtete ja transpordiametnike ümarlaual leiti, et enam ei piisa poolikutest lahendustest ning ajutise peatumise ja parkimise probleem peab lõppema. Eriti arvestades asjaolu, et Kliimaministeerium soovi  järgi ei oleks edaspidi kõnniteel ning jalg- ja jalgrattateel peatumine lubatud isegi kaupade laadimiseks, välja arvatud juhul, kui parkimis- või peatumiskohad on liikluskorraldusvahendiga tähistatud.

„Peame leidma kõikidele osapooletele sobiva ohutu lahenduse, sest probleem ongi väga mitmetahuline. See puudutab nii autojuhte, jalakäijaid, kergliiklejaid, transporditeenuste kliente, ärisid ning ka keskkonda,“ selgitas ELEA juhatuse liige Herkki Kitsing.

„Praegu on transpordiettevõtted surutud mitme seaduste vahele. Kauba kohale vedamiseks oleks eelistatud variant peatuda sõiduteel. Paraku ei luba seda mitmel pool seadus. Kõnniteele ei taheta juba ohutuse pärast minna. See oleks lubatud siis, kui kõnniteele jääb peatudes vähemalt 1,5 meetrit vaba ruumi. Auto ise on 2 meetrit lai. Kus on näiteks Tallinnas 3,5 meetrit laiad kõnniteed?“ märkis Kitsing.

Omniva Baltikumi logistika ja kullervõrgu juht Kristi Unt sõnas, et eelkõige on lõpptarbijana teistest kehvemas olukorras just suuremate linnade kesklinna piirkonna kaupmehed ja eraisikud. „Kui peatumist ja parkimist ette nähtud ei ole või seda piiratakse olulisel määral, ei ole varsti võimalik taskukohaste hindadega kaupu ja saadetisi kohale viia. Loomulikult on võimalik parkida lähimasse parklasse ja sealt jalgsi või kaubakäruga kaup kohale viia, kuid see tekitab olukorra, kus vajame rohkem sõidukeid ja kullereid, mis omakorda mõjutab teenuse osutamise hinda. On suurepärane, et linnaruumis mõeldakse aina rohkem jalakäijate peale, kuid jalakäijatel võiks nendes piirkondades ka midagi teha olla, poes käia või lõunat süüa. Kui aga kaubavedu on takistatud, paneb see ka kaupmehi mõtlema alternatiivsete asukohtade pealse,“ lausus Unt.

DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss lisas, et seaduste, liiklusvoo ja ohutuse kõrval tuleb mängu ka keskkonna aspekt. „Variant oleks ju peatuda lähimas parklas, mis on vahel väga kaugel, ja sealt tuua kaup kaubakäruga. See on aga suur ajakulu, mis omakorda tähendab, et vajame sama kaubakoguse vedamiseks rohkem veokeid. Ehk siis tekitame kunstlikult teedele veelgi suuremat liikluskoormust, mis omakorda tekitab täiendavat õhu-ja mürasaastet,“ lausus Kirss.

Ühe võimaliku lahendusena nähti ümarlaual võimalust, et taristut ehitades luuakse kohe ka eraldi kaubalaadimise alad, kuid see ei tooks leevendust lähimal ajal. Samuti tekib siis juurde küsimusi, et kes on siis täpselt kaubavedaja. Kas sinna alla läheksid ka taksod, platvormikullerid (Bolt, Wolt jms), sõidujagajad jne. Temaatikat võib mõjutada ka see, et hiljuti lisati NIS2 direktiiviga kullerettevõtted elutähtsate teenuste hulka.

„Ootame, et ka riigi või omavalitsuste poolt oleks piisavalt huvi tegeleda tervikpildiga, sest siin on lisaks transpordisektorile mõjutatud ka kohalikud elanikud, väikeettevõtete käekäik, üleüldine liiklusohutus jne,“ nentis Kitsing.

Lahenduste ja kompromisside leidmiseks otsustati, et ELEA eestvõttel kutsutakse nüüd kokku ametlik laiapõhjaline ümarlaud, kuhu kuuluvad kullerettevõtted, Kliimaministeerium, Transpordiamet, Tallina Transpordiamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, suuremate linnade esindajad, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtete Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kaupmeeste Liit ning Eesti Linnade ja Valdade Liit.

 

 Lisainfo: Herkki Kitsing, juhatuse liige, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, tel. 56949262, elea@elea.ee