Pikad veosed Eesti teedel

Eelmise aasta sügisel viis ELEA oma liikmete ja sektori ettevõtete seas läbi küsituse ülipikkade 25,25 m ja täismassiga 60 t autorongide lubamiseks Eesti teedele. Küsitlus oli sisendiks Transpordiametile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile otsuse tegemiseks ülipikkade autorongide 25,25m ja täismass 60 t Eesti maanteedele lubamise osas.

Ministeeriumi nägemuse kohaselt on juba praegu põhimaanteedel lõike, mis võimaldavad ülipikkade autorongidega liikumist, kuid see ei kata kindlasti kõiki ettevõtjate ärivajadusi ning põhiliste marsruutide kaardistamine annab ülevaate, kus on ettevõtjate soov ülipikkade autorongidega liigelda ning kas ja millises mahus on vajalik selleks teha teehoiu töid ja kohendusi.

Lisaks toimus eelmise aasta oktoobris ümarlaud ja aasta lõpus ning selle aasta alguses toimusid mitmed virtuaalsed kohtumised ELEA, Autoettevõtete Liit, Prolog ja Transpordiameti esindajatega. Selle raames koostasime arvutused ja 10 aasta vaate tasuvuse mõttes erinevate stenaariumitega pikkade veoste 25,25m kasutusele võtmiseks Eesti teedel. Vaatluse all olid põhisuunad: Tallinn-Pärnu-Ikla; Tallinn-Tartu; Tallinn-Narva; Tallinna ringtee ja Paldiski sadam marsruudid.

Selle aasta aprillis testisid Tallinna Tehnikakõrgkool ja Transpordiamet koos OÜ Stonewolfi ja DB Schenkeriga Eesti teedel 25,25-meetri pikkuse autorongi kasutamist.

Liikuvuse planeerimise direktor (Transpordiametist) Martin Lengi tegi 05.05.2021 toimunud ELEA üldkoosolekul pikemate ja raskemate autorongide mõjude hindamise ja selleks tehtud analüüsi – tööversiooni tutvustuse. Loe lähemalt siit: https://www.elea.ee/wp-content/uploads/2021/05/ELEA-05052021.pdf

Järgmisteks sammudeks on suur töö ära tehtud, Transpordiamet tellis ka täiendavad majavälised uuringud. Transpordiameti andmetel on plaanis veel pidada poliitilist debatti, sest taritut ei saa käest ära lasta. Olulised on maandamismeetmed ja efektiivne järelvalve. Riigi poolt on valmisolek ja avatus konstruktiivseks aruteluks ning ELEA-le antakse märku, kui on tulemas järgmised ümarlauad.

2. juunil toimub ka Äripäeva ja Logistikauudiste poolt korraldatav 9. autovedajate aastakonverents: Uued veoplaanid. Aruteluringis päevakajalistel teemadel räägib oma kogemusest testi ajal veoki roolis olnud Stonewolfi juht Andrus Laul otse roolist – millised on kogemused pikkade autorongide testsõitjal. Loe lähemalt siit: https://pood.aripaev.ee/autovedajate-aastakonverents-2021-uued-veoplaanid?utm_source=logistikauudised.ee&utm_medium=landing&utm_campaign=events