7. mail toimus ELEA üldkoosolek, kus ühe teemana arutati pikkade autorongide lubamist Eesti teedele

  

Teisipäeval, 7. mail toimus Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) korraline üldkoosolek, kus valiti ühingule uus juhatus, kinnitati eelmise majandusaasta kokkuvõtted ning  käesoleva aasta plaanid ja eelarve.

Üldkoosoleku teises osas toimus diskussioonipaneel pikkade autorongide Eesti teedele  lubamise teemal. Ühingu sooviks oli diskussiooni avamine ja fookuse soovisime hoida pigem mahukaupadel, kui ülegabariidilistel ja raskeveostel.

Paneeli modereeris Illimar Paul, kellele teema oli eelnevaid kogemusi silmas pidades tuttav.

Enne panelistide arutelu esines ettekandega Soome Transpordi ja Kommunikatsiooniministeeriumi spetsialist Aino Still, kes andis ülevaate Soome kogemustest pikkade autorongide teedele lubamisest. Alates käesoleva aasta 21. jaanuarist on Soomes lubatud autorongid kogupikkusega 34,5 meetrit, maksimumkaaluga 76 tonni.

Diskussioonipaneelis esindas ELEA-t Janek Saareoks, Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumit Ain Tatter, Maanteeametit Meelis Telliskivi ja Marko Jürimaa. Teede tehnilise valmisoleku kohta pikkade autorongide lubamiseks andis ülevaate Margus Pallas Asfaldiliidust.

Diskussioon oli väga viljakas, kuigi „oodatud“ intriig ettevõtjate ja institutsioonide esindajate vahel jäi tulemata. Ühiselt tõdeti, et kuna sektoris on üsna suur palgasurve ja oskustööjõu puudus, on lahenduseks innovatsioon ja tootlikkuse tõstmine, eelkõige veoühiku hinna madalamal hoidmise näol. Samuti olid kõik nõus, et esialgu on mõistlik alustada 25,25 m veeremist ning 60 tonnist, mida on võimalik vedada olemaoleva tehnikaga ilma veokite silla koormusi muutmata. Olulise punktina toodi välja liiklusturvalisus, millega tuleb kindlasti arvestada transpordikoridoride loomisel.

Ainukeseks eriarvamuste kohaks  jäi see kas EU direktiiv 96/53 lubab siseriikliku erisusena lubatud pikemaid veokeid kasutada piiriüleselt rahvusvahelisel veol, juhul kui nt mõlemad naaberriigid seda erisust oma riigis lubavad. Soome autod ju sõidavad Rootsi ja vastupidi.

ELEA on saanud oma likmetelt mandaadi teemaga kindlasti jätkata ning see on lisatud ühingu tegevusplaani.