ELEA, ERAA ja Autoettevõtete Liit kohtusid eelmisel nädalal majandus-ja taristuministriga ning rahandusministriga

Möödunud nädalal kohtusid transpordi- ja logistikaorganisatsioonide esindajad rahandusministri ning majandus- ja taristuministriga, et arutada võimalusi kütusehindade erakordse hinnatõusuga kaasnevate mõjude tasandamiseks.

Majandus – ja Taristu minister Taavi Aasaga kohtusime esmaspäeval 28.03.2022 Teamsi vahendusel
Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusega kohtusime kolmapäeval 30.03.2022 Teamsi vahendusel.

Kohtumise ettekanne:

220330_Ettekanne rahandusministrile

Esindajate hinnangul on tekkinud olukord, kus järjest enam täheldatakse Venemaalt odava kütuse toomist ning selle kasutamist sise- ja rahvusvaheliste vedude tarbeks.

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA), Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) ning Autoettevõtete Liit (AL) kohtusid nii rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusega kui ka majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga.

Nädal varem esitasid organisatsioonid ühispöördumise, milles palusid kaaluda hinnatõusu piiramiseks ning konkurentsivõime säilitamiseks kütuseaktsiisi ajutist langetamist või muud lahendust.

Lootused lisaeelarve peal
«Ukraina sõja ja sanktsioonide tõttu on juba mitmed riigid aktsiisi langetanud või vähemalt arutavad seda. Ka meil oleks kiireid lahendusi vaja, sest see mõjutab hindu kõikides valdkondades ning lisaks on juba praegu näha soovimatut kütuseturismi Venemaale, mille majanduse abistamine ei ole praegu kellegi poolt soositud,» märkis Eesti Logistika ja Ekspedeerijate Assotsiatsiooni (ELEA) juhatuse liige Herkki Kitsing pressiteates.

Kitsing ütles, et paljude ettevõtjate esindajatena ootavad nad valitsuselt julgemaid otsuseid lisaeelarve koostamisel, et mitte hoogu juurde anda kiirele üleüldisele hinnatõusule ja mitte ootama ainult sellele, mida teevad Läti või Leedu oma aktsiiside langetustega.

Kitsingu sõnul tuleb järjest enam infot selle kohta, kuidas Venemaalt käiakse kütust tankimas, et see Eestis välja pumbata ja kasutusele võtta sise- ja rahvusvahelistel vedudel või lausa edasi müüa. Kõrge kütusehind Eestis on hinnavahet Venemaaga veelgi suurendanud ja soodustab tema hinnangul varimajanduse kasvu.

«Transpordisektori poolt oleme kindlad, et meie väljapakutud toetusmeetmed väljenduksid madalamates veosehindades ja seega aitaksid vähendada ka üldise elukallinemisega kaasnevaid raskuseid Eesti inimestele. Ootame väga valitsuse otsuseid,» toonitas Kitsing.

Väljapakutud meetmed
Esmase meetmena pakuti välja diislikütuse ajutist aktsiisilangetust, mis organisatsioonide arvutuste kohaselt ei vähendaks isegi riigieelarve tulusid juba kinnitatud riigieelarvega. Samas aitaks hoida ettevõtete konkurentsivõimet ning hoiduda liigsest hinnatõusust kõikidele sektoritele.

Lisaks aktsiisilangetusele käidi lahendusena välja ka eraldi toetusmeede veondussektorile. Selleks tuleks kehtestada ajutiselt meede, kus taotluse alusel kompenseeritakse veondussektorile tarbitud kütuse eest 10 senti liitri kohta. See võiks olla seotud ettevõtte EMTAK-koodiga ja kehtida ühtviisi nii kauba- kui reisijateveole.

Kolmanda võimaliku variandina näevad esindusorganisatsioonid võimalikku gaasikütuste toetusmeedet, et säilitada võrdse kohtlemise printsiip gaasikütuseid tarbivatele vedajatele. Kuna suur osa biometaanist on praegu aktsiisivaba, siis on esindajate hinnangul mõistlik hinnasurve vähendamiseks rakendada ka sektorile eraldi toetusmeedet.

Loe ka: https://majandus.postimees.ee/7492567/transpordifirmad-tahavad-riigilt-kutusehinnatousu-leevendusi

https://www.rup.ee/uudised/majandus-ja-ari/transpordifirmad-tahavad-riigilt-kutusehinnat-usu-leevendusi

https://www.logistikauudised.ee/uudised/2022/04/04/elea-juht-must-kutuseari-venemaaga-suveneb-hindade-kasvades