Kas 25-meetrised autorongid jõuavad Eesti teedele – ja millal?

Kas 25-meetrised autorongid jõuavad Eesti teedele – ja millal?

Raskeveokite kontsentratsioon Eesti maanteedel on viimastel aastatel jõudsasti kasvanud ning ilmselt teevad seda jätkuvalt ka transpordikütuste hinnad. Selles olukorras on mõistetav, et paisunud on ka suuremat efektiivsust taotlevate vedajate ootused praegustest pikemate ja mahukamate autorongide liiklusesse lubamise osas.

Üheks organisatsiooniks, kes – koos partneritega – lubavast muutusest huvitatud veondusettevõtjaid dialoogis Transpordiameti ja selle eelkäija Maanteeametiga esindanud, on Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon ELEA. Mida eesmärgi nimel tehtud on ning kui kaugele teel selleni liikudes tänaseks jõutud on, selgitasid – teineteist vajadusel täiendades – ELEA juhatuse liige Herkki Kitsing ja Schenker AS-i otsevedude osakonna juht Kaido Mäepea.

Miks ELEA sellega tegeleb? Sisendhindade kasvades saab efektiivsus üha määravamaks – miks mitte pikemate koosseisude poole püüelda, kui võrreldes 18,75-meetrise autorongi 36 kaubaalusega võimaldab 25,25-meetrine korraga ära vedada 52 alusele paigutatud kaubad. Koos säästetud kütuseliitritega säästame ka keskkonda, kuid kolmas – ja täna eriti oluline tegur, mis vähema veokipargiga hakkama sunnib saama, on kõikjal Euroopas teravnev autojuhtide puudus. Vaatamata meie maanteid pidi veetavate kaupade väga laiale spektrile, on valdavalt tegu siiski mahuveostega, – mistõttu pole meie huvi seotud mitte niivõrd lubatava täismassi määra tõstmise, kui autorongi kaubaruumi summaarse pikkuse juurdevõitmisega Nagu näitasid kevadised Schenkeri ja Alonewolf OÜ poolt koos Transpordiametiga läbiviidud veokatsetused 25,25 m pikkuste EMS tüüpi koosseisudega marsruudil Tallinn-Tartu-Tallinn, siis täismassid ühelgi juhul 55 tonni piiri ei ületanud. Seega siin mingisugune teekonstruktsiooni kahjustamine küll tõenäoline ei ole.

Järgmisteks sammudeks on ära tehtud suur töö, Transpordiamet tellis ka täiendavad majavälised uuringud. Transpordiameti andmetel on plaanis veel pidada poliitilist debatti, sest taristut ei saa käest ära lasta. Olulised on maandamismeetmed ja efektiivne järelvalve. Riigi poolt on valmisolek ja avatus konstruktiivseks aruteluks ning ELEA-le antakse märku, kui on tulemas järgmised ümarlauad.

Loe artikklit pikemalt Transport ja Teed: TT_2021_6_Kas 25-meetrised autorongid

Vaata ka kogu ajakirja SIIT: TT_2021_6_detsember