Ekspediitor- ja agenteerimisfirmade TOP: kriis hakkas tunda andma alles aasta lõpus

Kuidas läks teie sektoril aasta 2022?

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) juhatuse liige Herkki Kitsing sõnab, et aasta 2022 läks logistika- ja transpordisektoris võrreldes varasemate aastatega moonutatult.

„Ettevõtete tulemused olid paremad, kui varasematel aastatel. Oli neid, kel läks paremini ja ka neid, kel kehvemini, kuigi sektori tulusus tervikuna oli üllatavalt hea võrreldes 2021. aasta ja ka varasemate aastatega. Tööd oli palju ja kõike ei jõutud ära teha. Ent erinevate kriiside mõjud jõudsid aasta lõpuks ka logistikasektorisse.”

Kuidas on läinud aasta 2023, mis on olnud üllatavat?

Tänavust aastat kommenteerides ütleb Herkki Kitsing, et juba alates esimesest kvartalist oli märgata majanduslangust. „Ehk 25% langust ka meie sektoris. Mitmeid ettevõtteid on müüki pandud ja samuti on toimunud juhtide vahetusi. Veomahtusid on turul üle ja käib võitlus, kes madalama hinnaga töö endale saab, kuigi see ei pruugi olla ka tasuv,” selgitab ta.

„Inimeste ostujõud on langenud märgatavalt. Üllatav see pole, sest transport, logistika ja veondus, laondus on majanduse vereringe ja kui teistel sektoritel läheb kehvasti, siis see mõju kandub edasi ka meie sektorisse. Ja seda mõju kinnitavad ka Statistikaameti andmed transpordiettevõtete tulususe kohta.”

Vaata ka alljärgnevat tabelit TS060

Viide: https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/energia-ja-transport/transport

Üldine majanduslangus on toonud ka logistikasektoris kaasa suure languse

Hästi lähevad sel aastal ELEA juhatuse liikme hinnangul nende ettevõtetel, kes on suutnud reageerida muutustele ning riske hajutades leida uusi kasvuvõimalusi. Rääkides ettevõtetega, küsivad tema sõnul paljud, et kuidas sektoril tervikuna ja teistel ettevõtetel läheb.

„See küsimus kinnitab, et ollakse üha süvenevas ebastabiilses tegutsemiskeskkonnas. Aga sellegipoolest tuleb liikuda edasi, hoida ettevõtet töös ning teha otsuseid, mis võivad olla ka rasked ja aitavad ettevõtte arengule kaasa.”

Kitsing lisab, et uuel aastal on sektori ettevõtetel kindlasti palju tegemist rohepöörde, roheoskuste ja ESG aruandlusega seotud tegevustega. „Need muutuvad järjest olulisemaks, et konkurentsis püsida. Samuti tuleb meil kohaneda uute seaduste ja maksumuudatustega,” nendib ta.

ELEA seisukohast vaadates toimus aga assotsiatsioonil selle aasta kevadel rebränding ja uue kodulehe avamine, et muuta oma kuvandit ja nähtavust veelgi paremaks. Järgmisel aastal on plaanis tähistada suurejooneliselt ELEA 30. aastakümmet.

Loe pikemalt ka Logistikauudiste ekspediitor- ja agenteerimisfirmade TOP 2023 on kokku pandud saja ettevõtte majandustulemuste põhjal. Edetabel kajastab 2022. majandusaastat. https://www.logistikauudised.ee/top/2023/11/24/ekspedeerimis-ja-agenteerimisfirmade-top-kriis-joudis-kohale-alles-lainud-aasta-lopus