INTERVJUU Lenno Põder, Ametikoolitus OÜ AUTOSERT Kompetentsikeskus juhatuse liige

  • Miks otsustasite liituda ELEA-ga?

Otsustasime ELEA-ga liituda seetõttu, et seal aetakse meie ja meie klientide jaoks olulisi ja õigeid asju. Saime infot ELEA-st meie koostööpartneri kaudu, kellele me parasjagu koolitust tegime. Kuna meie tegeleme peamiselt kutseliste autojuhtide koolitamisega, siis on transpordivaldkonna teemad see, mis meid kõnetavad. Näiteks 25-meetriste autorongide teema, millega me haakusimegi.

Omame praktiliselt kõigi Eesti transpordifirmadega lähedasi suhteid, koolitame nende autojuhte, logistikuid, ettevõtete juhte. Meie firmas töötavad kompetentsed inimesed, kelle kaudu saame anda oma panuse ELEA tegemistesse. Omame kokkupuuteid ka suurtemate tööstus ja logistikaettevõtetega viies nende juures kohapeal läbi tõstukijhtide ohutusalaseid koolitusi.

  • Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis Ametikoolitus OÜ AUTOSERT Kompetentsikeskusettevõtte arengut?

Kriis on mõjunud meile väga hästi. Meil on see põhimõte firmas, et kriis on uute arengute sünni aeg ja see on justkui nagu kingitus mugavustsoonist välja tulemiseks ja uute lahenduste peale mõtlemiseks. Nii see kriisiaeg meie jaoks just oligi. Õnneks saime suurema osa oma koolitustest korraldada veebi kaudu, suurendasime turuosa praktiliseslt kõikides meie tegevustes. Olid ka üksikud tegevused, mille pidime täielikult lockdowni ajal sulgema, millega jäid meile tiksuma suured kulud, kuid peale piirangute lõppu samas kasvas nõudlus hüppeliselt. Töötajate arv on suisa kahekordistunud.

  • Millised seadusemuudatused on kõige rohkem mõjutanud äriotsuste tegemist?

Meie tegevusvaldkonda reguleerib Autoveoseadus, Liiklusseadus, Täienduskoolitusseadus ja erinevad koolitustegevuse seadused. Võib öelda, et viimaste aastate jooksul on kõiki neid seaduseid muudetud ja see on meie tegevust mõjutanud. Näiteks alustav veoautojuht, kes varem pidi kutsetunnistuse läbimiseks läbima 70-tunnise ametikoolituse, peab nüüd läbima hoopis 140-tunnise koolituse, mille hulgas on uudisena lisandunud veel 10h täiendavat õppesõitu. 300-lt eurolt tõusis hind 1400 eurole. Koormus kasvas tohutult ja juurde tuli palgata lisa tööjõudu. Üldiselt on seadusemuudatused muutnud meie tegevust kulukamaks ja samas ka kliendi jaoks.

  • Kas on mõni teema või valupunkt, mis vajaks logistika ja ekspedeerimise sektoris suuremat tähelepanu?

Meie sektoris esineb ka ebaausat konkurentsi ja isegi pettuseid. Kutsetunnistust saab klient nii, et koolitusel kohal ei käi. See on vana ja suur probleem, mille lahendamisel on vaja suuremaid jõude.

  • Milliseid investeeringuid plaanite ettevõttes teha järgneva 5 aasta jooksul?

Soovime ehitada tõelise Kutselise Autojuhi Kompetentsikeskuse (Koolituskeskus), kus on oma hoone ja õppesõiduväljakud. Selline, mida täna Eestis veel ei ole. See oleks keskus, kus saaks koolitust, abi ja nõu kõik transpordi ja logistikainimesed. Selle nimel me töötame.

  • Kuidas hindate Eesti ettevõtete konkurentsivõimet globaalsetel turgudel?

Vaadates transpordisektorit, siis paljuski on selle valdkonna konkurentsivõime seotud tööjõuressursi madalama tasustamise ja maksustamisega võrreldes Euroopa riikidega. Madalama hinnaga saavad firmad tööd teha. Seadus aga muutub selles suunas, et igast otsast meie firmasid pigistada ja väljasuretada. Puutun kokku vaid transpordisektoriga ja seetõttu ei tea, mis teistes sektorites globaalselt toimub. Aga transpordifirmades on hullumaja. Meeleolud pole kiita. Euroopa oma seadustega muudab selle tegevusala õnnetuks. Ma usun, et Eesti eelis odavamate ressursside kasutamises hakkab järjest vähenema. Paljud transpordifirmad kaaluvad tegevuse lõpetamist rahvusvahelisel tasandil.

  • Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul, hariduse kvaliteeti logistika ja ekspedeerimise sektoris, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu?

Meie juures käib ka väga palju noori õppimas. Veoautojuhtideks ja bussijuhtideks. Grupid on ääreni täis. Noori tuleb peale küll. Küsimus on aga selles, et kas nad ka kutselise autojuhina tööle lähevad-jäävad. Muidu pealevaadates, siis pole küll nagu eriti viga, noored tunduvad asjalikud ja koolitusel tekib küll tunne, et nendega juba vallutaks maailma. Samas ei suuda me jälgida, mis neist tegelikult saab. Transpordifirmad ägavad autojuhtide puuduse käes. Nad võiks tulla meie juurde ja võtta koolipingist noore ja teha temast autojuht. Aga firmad ei soovi ka sellesse oma aega ja raha panustada, sest nad arvavad, et ega see noor kauaks püsima ei jää. Sellinne on ja ei ole kah aeg on praegu.

Autosert meediumid: