Tartu Ülikooli talveülikool ootab osalema

Tartu Ülikooli talveülikool ootab osalema

Tartu Ülikooli talveülikool pakub mitmekesiseid võimalusierialaseks või huvialaseks enesetäienduseks. Ootame õppijaidtäiendusõppekursustele, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Pärnus. Koolitusiviivad läbi oma ala tunnustatud õppejõud ja pikaajalise kogemusega praktikud.

Täiendavate küsimuste korral helistage telefonile 7376614 või kirjutage e-posti aadressile taiendusope@ut.ee.

Valik talveülikooli koolitustest:

TALLINN

Väljendusoskus.Tõnu Lehtsaar. 5.02.

Töökeskkonnaohutegurid. Margit Oja. 10.02.

Tervisja psühholoogia. Inga Villa, Jarek Mäestu, Kariina Laas. 12.02.

Enimesinevad nõuded tsiviilõiguses. Kaupo Paal. 19.02.

TARTU

Juhtimineja kommunikatsioon. Kas üks saab ilma teiseta? Maaja Vadi, Tiiu Taur. 9.02.

Pagulane,põgenik, immigrant – kes on kes ja kas me oleme valmis nendega kohanemiseks?Mare Ainsaar, Indrek Soidla, Mai Beilmann, Hanna Ernits, Oliver Nahkur. 17.02.

VILJANDI

Suursündmusteohutus I. Piret Aus, Marko Lõhmus, Marju Mäger, Kristjan Saarik. 5.–6.02.

PÄRNU

Üritusepaketi koostamine ja kalkulatsioon. Liis Juust. 6.02.

Kõik talveülikooli kursused leiate aadressilt www.ut.ee/talveulikool

TURUNDUSE JA KOMMUNIKATSIOONI KOOLITUS

Veel on võimalik liituda Tallinnas 14. jaanuaril toimuvakoolitusega „Sihtrühmad ja huvipooled – koosloome oluliste inimestega”,kus õppejõud Triin Vihalemm ja Avo Trumm jagavad teadmisi, kuidas kavandadastrateegilist kommunikatsiooni sihtrühmadega, arvestades nende harjumusi jaeripärasid. Turunduse ja kommunikatsiooni koolitussarja tervikprogrammi leiateaadressilt www.ut.ee/turunduskoolitus.