Transpordisektor on täiesti teenitult rambivalgusesse tõusnud

Aasta 2021 esitas sarnaselt kahe eelnenuga logistikasektorile väga suuri väljakutseid, muuhulgas pidid ettevõtted oma ärikontseptsioonid ümber hindama.
Tänaseks oleme uue reaalsusega harjunud ning igapäevane toimetulek koos viirusega ei valmista enam erilist raskust, ütleb Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni
(ELEA) juhatuse liige Herkki Kitsing.

Gerli Ramler

Aastat 2021 võib tema sõnul üldiselt kirjeldada kui jätku 2020. aastal alanud protsessidele.
«Üleüldises regulatsioonide virrvarris ja erinevate sulgemistega põhjustatud nihe tarneahelates
tõi logistika- ning transpordisektori täiesti teenitult rambivalgusesse. Pikki aastaid oli sektor alatähtsustatud ja keskenduti suuresti ühele mõõdikule – otsekulule.
Muutunud olukorras tõusis valgusvihku eelkõige võime tagada ressursid ja tarnegraafikud. Ei saa kindlasti öelda, et me kõik selles ühtviisi ja alati õnnestunud oleksime. Positiivse poole pealt tooksin välja «hüplemise» vähenemise ja stabiilse koostöö kasvu. See on winwin mõlemale poolele.» Kindlasti ei saa märkimata jätta erinevaid tõrkeid tootmisressursside
kaasamisel. Olgu nendeks uute veokite tootmisvõimsuste piirangud või järjest teravnev puudus kvaliteetsest tööjõust
laonduses ja veonduses. Kõige positiivsem oli kindlasti kaubamahtude kosumine võrreldes aastaga 2020, ent varjukülgedena toob ELEA juhatuse liige
välja järgmised märksõnad: autojuhtide nappus, veovahendite puudus seoses tootmisraskustega, liiga kiire palgatõus ja kiirenenud inflatsioon.
ELEA-l oli mullu oluline roll kütuseaktsiisi langetamise töös, kus saavutati suur töövõit ja valitsus ei tõstnud
kütuseaktsiise, mis suurendas kindlasti ka ettevõtete konkurentsivõimet. Assotsiatsiooni eestvedamisel on tõhusalt
edasi liigutud pikkade, 25,25 m ja 34,5 m veoste lubamise Eesti teedele projektiga ning jõutud sel teemal ühise laua taha Transpordiameti ja Tallinna Transpordiametiga.

ELEA UUS HINGAMINE
Oma uue hingamise tulemusena liitus ELEA-ga eelmisel aastal 10 uut liiget.
Selline kasv oli viimati 2000. aastate alguses. Väga tore, et uued liikmed on
erinevatest logistikavaldkondadest, see mitmekesistab organisatsiooni.
Meie liikmed on ise palju aktiivsemad ja osalenud ELEA organiseeritud
valdkonnateemalistel aruteludel. ELEA-sse kuulub tänase seisuga 58
ettevõtet, sealhulgas 11 assotsieerunud liiget, milles töötas 2021. aastal
üle 5620 töötaja ja liikmesettevõtete käive kokku oli üle 773 miljonit eurot.
Oleme algatanud mitmeid töörühmi-ümarlaudu, näiteks kullerite, tolliteemaline ümarlaud,
osaleme aktsiiside, autoveoseaduse ja lennundusseaduse seadusloomes, kus saame seista
liikmete igapäevaste murede eest. Samuti anname välja kord kvartalis ELEA uudiskirja,
et meie liikmed ja kõik teised saaksid olla ELEA tegevustega paremini kursis.

Herkki Kitsing

Loe rohkem SIIT Lk6-8 : PM_Logistika_1902_ISSUU