FIATA FFI (Freight Forwarders Instructions) on ekspedeerimisinstruktsioon, mis koondab kõik kliendi poolt ekspedeerijale antavad instruktsioonid ühele dokumendile. Dokument vastab ÜRO kaubandusdokumentide standarditele ning on kasutatav ka EDI andmevahetuses. Ekspedeerija annab kliendile FFI blanketi, mille see täielikult täidetuna tagastab ning ekspedeerija on valmis tellimust täitma. See välistab hilisemad arusaamatused instruktsioonide osas.