ELEA TEADE 4. MÄRTS 2021

ELEA TEADE 4. MÄRTS 2021

2020 sügisel toimus Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (edaspidi ELEA) töö ümberkorraldamine, mille tulemusena likvideeriti ELEA peasekretäri ametikoht, muudeti ühingu põhikirja ja struktuuri. Ühingu liikmed valisid esmakordselt nõukogu järgnevaks kaheks aastaks, mille liikmeteks said Andres Matkur – ACE Logistics Estonia AS; Remo Kirss – DPD Eesti AS; Toomas Orutar – Logistika Pluss OÜ; Rainer Rohtla – Via3L OÜ; Joel Timm – Balti Logistika AS; Raul Toomsalu – Operail AS. Reedel 27. Novembril 2020 valiti Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) nõukogu esimeheks ühehäälselt Toomas Orutar. Nõukogu valis ja kinnitas ELEA uueks juhatuse liikmeks ja juhatajaks Herkki Kitsing. Seoses põhikirja muudatuste ja ümberstruktueerimisega on ELEA töö muutunud palju aktiivsemaks ja teeb rohkem koostööd mitmete ministeeriumite, ametiasutuste, saatkondade ja ka teiste erialaliitude ning organisatsioonidega nii Eestis, kui ka väljaspool Eestit.

ELEA on võtnud 2021 aastal fookusesse alljärgnevad teemad, millega tegeletakse aktiivselt nii juhatuse, kui ka nõukogu tasemel:
• Suurendame ELEA liikmeskonda
• Võitleme selle eest, et diislikütuse aktsiisitasud säiliks samal tasemel nagu 2020 aastal
• Meie eestvedamisel taotleme pikkade veoste 25,25m ja 34,5m lubamist Eesti teedele
• Hoolitseme selle eest, et meie sektoris oleks piisavalt tööjõudu, osaleme ministeeriumi ümarlauas võõrtööjõu teemadel
• Räägime kaasa keskkonna hoiuga seotud teemadel ja raskeveokimaksu küsimustes
• Osaleme e-CMR, paberivaba asjaajamise Singel Window projektides
• Väljastame FIATA dokumente (FBL, FCR, FWB, FFI)
• Aitame kaasa logistikaga seotud koolitusturu korrastamisele, et tagada rahvusvaheliselt tunnustatud standardite (FIATA Minimum Standard) ja sellele vastava pädevuskoolituse (FIATA
Diploma Training) kättesaadavus Eestis
• Vahendame liikmetele erinevaid statistika- ja palgauuringuid
• Korraldame virtuaalselt valdkonnaüleseid kokkusaamiseid
• Osaleme komisjonides, töörühmades ja ümarlaudades

Alla kirjutanud:

ELEA
Nõukoja esimees
Toomas Orutar

ELEA
Juhatuse liige
Herkki Kitsing

Väärtuspakkumine liikmetele 4. märts 2021