ELEA ja CHB Kindlustusmaaklerid korraldavad koostöös seminari teemal „Kaupade ladustamisega kaasnevad riskid laopidaja ja ekspedeerija vaatenurgast ning riskide maandamise võimalused“.

Seminar 17.04.2013