Intervjuu Meelis Mäe, Kaubaekspress OÜ Tegevjuhiga

 • Miks otsustasite liituda ELEA-ga?
  Eesti ühele vanimatest ekspedeerijatest on täiesti loomulik eriala organisatsiooni kuulumine. Miks seni pole liitunud, ega ei teagi, ju Eesti siseste vedudega tegelejad on jäänud natuke tagaplaanile. Minule tundub, et nüüd on ELEA ka uue hingamise saanud ja seda enam tahaks „paadis“ olla.
  ELEA liikmena oleme kindlasti rohkem valdkonnas toimuva keskmes ja usun, et ühise kaasamõtlemise, arvamuste vahetuse ja tegutsemisega on võimalik ekspedeerijate huvide eest ka paremini seista.
 • Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis OÜ Kaubaekspress arengut?
  Covid- 19 on meid kindlasti mõjutanud ja pannud ka natuke teistmoodi mõtlema. Aasta tagasi oli ehmatus suur kindlasti, aga esialgne pilt muutus päris kiirest ja täna näeme palju uusi väljakutseid selle tagajärjel. Näiteks E-kaubanudse buum, digitaliseerituse tase ja arengu kiirus paneb teistmoodi mõtlema. Seda segadust jätkub siiani ja ka mõningat ebaselgust on tuleviku suhtes, et kuidas kõik jätkub.
 • Millised seadusemuudatused on kõige rohkem mõjutanud äriotsuste tegemist?
  Teemadest, mis ka meil plaane tehes, kindlasti laual on võib mainida näiteks:
  1. Paberivaba asjaajamisega seonduv temaatika, protsesside digiteerimine laiemalt
  2. Sektori konkurentsivõime kindlustamine kütuseaktsiisi tõstmise ja tööjõu saadavusega seonduvalt
  3. Keskonnateemad tulevad üha jõulisemalt lauale
 • Kas on mõni teema või valupunkt, mis vajaks logistika ja ekspedeerimise sektoris suuremat tähelepanu?
  Muresid nii hetkeolukorra, kui ka tuleviku osas on ju mitmeid.
  Sektor on väga killustatud ja kindlasti aitaks mingil moel ühine lähenemine ja eesmärkide püstitamine. Pole kindlasti vaja regulatsioone juurde, vaid seda mõttemaailma suunamist. Ilmselt on see küll paljuski idealistlik mõte, aga siiski.
 • Milliseid investeeringuid plaanite ettevõttes teha järgneva 5 aasta jooksul?
  Investeeringud on väga olulised ja nimetaks 2 valdkonda – IT areng ja teiseks inimestesse panustamine. Need on ju ekspedeerija kaks põhilist „tööriista“ ja sinna ka panustame.
 • Kuidas hindate Eesti ettevõtete konkurentsivõimet globaalsetel turgudel?
  Konkurentsivõime kohta globaalselt ei oska hinnangut anda, aga Soome – Baltikumi regioonis jääme kohati ikka lõunanaabritele alla. Teema on lai ja põhjuseid palju kindlasti, aga eks oleme siiski tihti „väike riik kusagil nurgas“. Transiidi vaates on pilt muidugi teine ilmselt, aga eks sealgi on omad väljakutseid.
 • Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul, hariduse kvaliteeti logistika ja ekspedeerimise sektoris, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu
  Logistikaalane haridus võib alati paremal tasemel olla. Hea spetsialist vajab lisaks akadeemilisele poolele ka praktikat tasemel ettevõtetes ja usun, et selle korraldamises on kindlasti palju ära teha. Muidugi õppejõududeks sooviks rohkem võibolla „kaasaegsema“ vaatega inimesi, aga eks omaette küsimused on ka selle valdkonna konkurentsivõimes ja vahendites.