ELEA tutvustus

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) asutamiskoosolek toimus 6. detsembril 1994 Tallinnas. Käesoleval ajal ühendab ELEA endas 62 rahvusvahelise transpordi ja ekspedeerimisega või muude logistikateenuste pakkumisega tegelevat firmat.

ELEA on rahvusvahelise ekspedeerimisega ja logistikateenuste pakkumisega tegelevate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Organisatsiooni eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa oma valdkonna õigusaktide väljatöötamisele ning sellealase info levikule. Seatud eesmärkide saavutamiseks korraldab ELEA istungeid, koostab ettekandeid, teeb koostööd Eesti ning teiste riikide organisatsioonide ja ametiisikutega. Assotsiatsioon on mittetulundusühing.

ELEA esmasteks strateegilisteks eesmärkideks oli ühinemine Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvahelise Föderatsiooniga (FIATA) ning ekspedeerijate ja nende klientide omavahelisi suhteid sätestavate Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimuste sisseviimine Eestis. Koos Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga kirjutati leping EEA Üldtingimuste sisseviimise kohta alla 6. mail 1995 ning need jõustusid 1. juulist 1995. Üldtingimused on analoogilised Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimustega ning kasutusele võetud Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni teadmisel ja heakskiidul. Alates 01. jaanuarist 2001 hakkasid kehtima uued ELEA Üldtingimused, EEA ÜT 2000, mis on analoogsed Põhjamaades kasutatava NSAB 2000-ga.

Alates 1. jaanuarist 2016 hakkasid kehtima uued Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimused NSAB 2015. ELEA uued, kaasajastatud ja NSAB 2015-ga kooskõlla viidud üldtingimused, ELEA 2015 Üldtingimused, hakkasid kehtima 1. jaanuarist 2017.

ELEA võeti FIATA liikmeks vastu 4. oktoobril 1995. FIATA-sse kuulumine annab ELEA-le eelkõige ligipääsu ekspedeerimisalasele informatsioonile globaalses ulatuses, võimalust välja anda FIATA multimodaalse transpordi dokumente ning täiendavaid võimalusi ekspedeerimisfirmade töötajate erialaseks koolitamiseks, kus õppeprogrammi läbiteinud saavad rahvusvaheliselt aktsepteeritud FIATA diplomid.