INTERVJUU Kalmer Jegonjan, PZU transpordiriskide tootejuhiga

  • Miks otsustasite liituda ELEA-ga?

Kindlustusandjana on meie jaoks oluline, et ekspedeerimisega tegelevad ettevõtted on teadlikud riskidest, mis kaasnevad ekspedeerimisteenuse osutamisega ning teavad kuidas antud riske maandada. Meie soov on läbi teadlikkuse kasvatamise tõsta rahulolu ja kindlustuse mainet.

  • Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis, Ukraina-Venemaa sõda, majanduskriis PZU kindlustuse arengut?

Meie jaoks on kõige olulisem klientide rahulolu ja oleme läbi aja liikunud digitaalsema teenuse suunas. Pandeemia alguses sulgesime füüsilised klienditeeninduse punktid ja jätkasime meie e-teenuste arendamisega. Täna saame öelda, et oleme klientidele 24/7 kättesaadavad meie iseteeninduse kaudu, mida jätkuvalt arendame.

  • Millised seadusemuudatused on kõige rohkem mõjutanud äriotsuste tegemist?

Hetkel suurimaks mõjutaks on EU kestlikkuse direktiividest tulenevad seadused ja juhised.

  • Kas on mõni teema või valupunkt, mis vajaks kindlustussektoris, autojuhtide koolitamises, logistika, ekspedeerimise, kullersektoris ja lennunduses suuremat tähelepanu?

Meie soov on koolitada ja tõsta veo- ning logistikateenust pakkuvate ettevõtete, niisamuti veotellijate teadlikkust kindlustusvaldkonnas. Mida teadlikumad on kliendid ja teenuse osutajad, seda paremini on nad kaitstud ettenägematuste eest. Siinkohal on oluline tähelepanu pöörata kõikidele osapooltele – kui teenuse tellija on üks isik, kes võib olla hästi kursis, siis kasutaja autojuhi näol ei pruugi teada, kuidas kahjusid ennetada või kuidas kahjujuhtumi korral käituda. Kitsaskohtadeks kindlustusandja seisukohalt peame ennekõike teadlikkust vastutuse jagunemisel veose pakendamisel, laadimisel ja kinnitamisel.

  • Milliseid investeeringuid plaanite ettevõttes teha järgneva 5 aasta jooksul?

Suurimad investeeringud on seotud meie digikanalite kasutajale parimaks muutmiseks.

  • Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul, hariduse kvaliteeti kindlustussektoris, autojuhtide koolitamises, logistika, ekspedeerimise, kullersektoris ja lennunduses, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu?

Kindlustussektor ei erine paljuski teistest. Hindame noorte haridustaset üldiselt heaks ja aasta-aastalt hariduse kvaliteet paraneb. Siiski, suur osa õppest toimub ettevõttes kohapeal, sest spetsiifilisi ja igale ametikohale vajalikke taedmisi koolipingis ei omanda. Sama kehtib ka logistikaettevõtete kohta. Kindlustusseltsina soovime olla noorte jaoks atraktiivne tööandja, et konkureerida teiste samaväärsete ettevõtetega.