ELEA 20. sünnipäeva tähistati detsembris konverentsiga teemal “Eesti transpordisektori arengusuunad aastani 2030”.

 

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon korraldas ühingu 20. tegevusaasta tähistamiseks 15. detsembril kell Tallinna Teletornis konverentsi teemal „Eesti transpordisektori arengusuunad aastani 2030“.

Eesti transpordisektori tuleviku stsenaariumide üle diskuteerisid Siim Kallas (endine EL transpordivolinik), Tiit Vähi (Sillamäe Sadam AS), Raivo Vare (Eesti Raudtee AS), Rein Loik (Tallinna Lennujaam AS), Erik Laidvee (Transiidikeskuse AS) ja kõik konverentsil osalejad. Üritust modereeris ELEA juhatuse liige Karli Lambot (ACE Logistics AS).


Konverentsil käsitletava teema aluseks oli Tallinna Ülikooli Tuleviku-uuringute Instituudi poolt koostatud arengustsenaariumid, mis mängiti diskussioonipaneelis  läbi sektori juhtivate spetsialistidega ning tulemuste põhjal koostatakse jaanuari kuu jooksul 2015 strateegilised järeldused, mida saab kasutada arengu planeerimiseks nii ettevõtete kui ka riigi tasandil.

 

Konverentsil analüüsiti transpordisektori mõju erinevate stsenaariumite korral Eesti majandusele, esmajärjekorras siinsetele eksportijatele, importijatele ja tööstusele. Kui palju suudab Eesti logistikasektor integreerida siinse tööstuse ja kaubanduse Euroopa ja maailma majandusega. Kas Eestis on võimalik pikaajaliselt konkurentsivõimeliselt toota ja eksportida või mitte? Kõigile neile küsimustele püüti spetsialistide abiga vastused saada.

 

Eesti Tuleviku-uuringute Instituudiga koostöös on valminud 4 erinevat stsenaariumit:

  1. Helesinine HUB“
  2. „Ettevaatliku mehe stsenaarium“
  3. „Põhjala siiditee“
  4. „Elu logistilises tupikus“

 

Ülevaate koostatud stsenaariumitest ja koostamise metoodikast andis  konverentsil Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor prof. Erik Terk.

 

Ülevaate koostatud stsenaariumitest leiate siit.

 

 

ELEA sekretariaat