Räägime kaasa

  • Oleme sektori ettevõtete ja riigiasutuste vahelise suhtluse hääletoru ja kommunikatsioonikanal.
  • Korraldame valdkonnasiseseid ja valdkondade vahelisi kohtumisi. Oleme alamvaldkondade koostööplatvorm (uus algatus on kullerisektori ettevõtete ümarlaud, veondussektori konkurentsivõime ümarlaud, lennutransport jne).
  • Kanname hoolt selle eest, et meie sektoris oleks piisavalt tööjõudu (autojuhid, kullerid, laotöötajad, ekspedeerijad, logistikud jne). Osaleme ministeeriumi ümarlauas võõrtööjõu teemadel.
  • Mitmesuguste kontaktide ning välissidemete vahendamine oma liikmetele.
  • Korraldame infovahetust naabermaade erialaorganisatsioonidega.
  • Koostöö mitmesuguste valitsus- ja valitsusväliste organisatsioonidega Eesti transiidi üldiseks arendamiseks

Osaleme erinevates komisjonides ja töörühmades:

  1. Transpordi ja Logistika KN (kutsestandardite töörühmades, lõputööde kaitsmiskomisjonides osalemine)
  2. ELEA esindaja – European Air Cargo Programme Joint Council (EACP-JC), töörühmades (nii Eesti kui välimaa FIATA) ja ümarlaudades.
  3. ELEA esindajad osalevad Eesti Varude Keskuse (EVK) toimepidavuse nõukojas alates 2022 aastast.