Intervjuu Andreas Suviste, Jet Express OÜ äriarendusjuht / juhatuse liikmega

Foto: Andreas Suviste

  • Miks otsustasite liituda ELEA-ga?

Otsustasime ELEA liikmeks astuda, et olla kaasatud ekspedeerimise ja logistikavaldkonnas aktuaalsete teemade aruteludel. Lisaks annab kindlasti ELEA liikmena võimalust suurendada teiste assotsisatsiooni liikmetega koostöövõimalusi. Liikmete väärtushinnangud on suuresti ühised, nagu näiteks ebaausa konkurentsi vältimine jms, mis lihtsustab koostöö alustamist liikmete vahel. Juba täna teeme Jet Express OÜ-s väga palju koostööd teiste ekspedeerimise ja logistikaettevõtetega ning hindame väga kõrgelt loodud kontakte ning koostöö vorme.

  • Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis Jet Express OÜ arengut?

COVID-19 kriis on Jet Express OÜ argengut mõjutanud positiivselt nagu ka ilmselt paljusid kullervedudega tegelevaid ettevõtteid. Kriisi alguses pidime võtma vastu kiireid otsuseid, mis tagant järele vaadates osutusid õigeks. Iga kasvuga tekivad ka teatud väljakutsed, et kohaneda töömahtude järsu suurenemisega ning säilitamaks teenuse head kvaliteeti.

  • Millised seadusemuudatused on kõige rohkem mõjutanud äriotsuste tegemist?

Transpordisektorit laiemalt mõjutab kindlasti kütuseaktsiisi puudutavad otsused äriotsuste tegemist. Vedajate vaatenurgast on arusaadavalt kõige olulisem leida viis, kuidas iga läbitud kilomeeter oleks võimalikult kuluefektiivne. Paratamatult kütusehinna muudatused jõuavad ka lõpptarbijateni läbi teenuse hinnastamise.

  • Kas on mõni teema või valupunkt, mis vajaks kullervaldkonnas, logistika ja ekspedeerimise sektoris suuremat tähelepanu?

Tänases seisus, kus väga paljud kullerteenustega tegelevad ettevõtted on pidanud kohanema töömahtude järsu suuremisega, ütleksin et endiselt on puudus oskus-ja teabepõhises tööjõus. Seda pean silmas ennekõike lao- ja terminalitöö valdkonnas, kus vahetustega töö on vältimatu ning oskuslik tööjõud igas vahetuses on väga suure tähtsusega protsesside toimises.

  • Milliseid investeeringuid plaanite ettevõttes teha järgneva 5 aasta jooksul?

Investeeringuid plaanime peamiselt teenuste valikute täiendamises ning uute transpordisuundade loomisel. See hõlmab kindlasti ka IT alaseid investeeringuid. Pikemas perspektiivis on vajalik ka suurem terminali pind automatiseeritud tööprotsessidega.

  • Kuidas hindate Eesti ettevõtete konkurentsivõimet globaalsetel turgudel?

Pigem hindaksin Eesti ettevõtete konkurentsivõimet kõrgeks globaalsetel turgudel. Eesti ettevõtted globaalsetel turgudel võivad olla väikesed, kuid see annab ka teatud paindlikkuse, mida tihtipeale suurematel ettevõtetel on keerulisem tagada. Leian, et konkurentsieelis võib mõnel juhul läbi paindlikkuse olla otsustavaks teguriks.

  • Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul, hariduse kvaliteeti kullervaldkonnas, logistika ja ekspedeerimise sektoris, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu?

Noorte tänane tase ja hariduse kvaliteet sektoris on pigem hea, kui vaadata sektorit veokorralduse, ekspedeerimise ning kliendisuhete loomise vaatenurgast. Nagu ka eelnevalt välja tõin, siis tööjõu probleem on lao- ja terminalitöös, mis on väga olulise tähtsusega protsesside edukas toimises. Tööjõudu seega otsime ennekõike lao- ja terminalitöötajate seas, kuid pakume ka praktikakohti kontori poolel.  Noortele karjääri alustajatele on väga oluline saada lisaks kõrgkoolides omandatud teoreetilistele teadmistele ka praktilisi kogemusi, et omandada selgemat ülevaadet sektorist.