ELEA PRESSITEADE 18. juunil 2019

ELEA PRESSITEADE  18. juunil 2019

                                       

Toomas Orutar                                                           Roger Allas

 

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA)  esimehena jätkab Toomas Orutar, Logistika Pluss Oü peadirektor, aseesimeheks valiti  juhatuse uustulnuk Roger Allas, HAVI Logistics Oü tegevjuht.

Kolmapäeval, 12. juunil valis ELEA juhatus ühingule esimehe ja aseesimehe järgmiseks 2 aastaks.

Toomas Orutar, kelle esimehe volitusi pikendati, kommenteeris tagasivalimist usalduse näitamisena ja õigete asjade tegemisega. „Üldkoosolek andis juhatusele mandaadi töös olevate teemadega edasi minna, minu südameasjaks on kvalifitseeritud tööjõu puudus ja sellega seonduvalt võõrtööjõu sisseostmine.“

Roger Allase, kes valiti Üldkoosoleku poolt ELEA juhatusse esmakordselt, kommentaar: „Tegevused, mida on 25. aasta jooksul järjepidevalt arendatud, vajavad ka edaspidi eestvedajaid ja vedureid olulistel teemadel arvamuste kujundamisel ning tuge suhtluses riigiga. Tänases digitaliseeruvas ühiskonnas on  asjakohane üle vaadata ühingu arengukavad ja neid toetavad strateegiad ning hinnata digitaalseid võimalusi ning sellest tulenevalt seadusloome loomise suundasid.“

Üldkoosolekul algatatud diskussioon pikkade autorongide lubamise kohta Eesti teedele,  mis saab kindlasti üheks oluliseks fookusteemaks käesoleval aastal. Plaan on kaasata spetsialistid ülikoolidest, et analüüsida kaubamahtusid ja majanduslikku efektiivsust enne kui ettepanekutega edasi liikuda.

Teiseks ühingu jaoks oluliseks teemaks on diislikütuse aktsiis. Suve hakul toimus kokkusaamine Rahandusministeeriumi esindajatega, kelle eestvedamisel valmivad sügiseks arvutused aktiiside langetamise stsenaariumite kohta. Ühe huvipakkuva alternatiivina oli laual ka osaline aktsiisitagastus transpordiettevõtetele, mille eesmärgiks on tankimise Eestisse tagasitoomine ja Eestit transiidina läbivate veokite Eestisse tankima meelitamine.

Mainimata ei saa jätta kvalifitseeritud tööjõu puuduse teemat. Jätkuvalt napib töökätest ning äsja siseministri käskkirja alusel töö lõpetanud sisserände reguleerimiseks moodustatud töörühma asemel on vaja alternatiivi, et see terav probleem lahendada.

  1. aastal asutatud ELEA on Eesti ekspedeerijaid ja logistikateenuste pakkujaid ühendav mittetulundusühing, mille eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa oma valdkonna õigusaktide väljatöötamisele ning sellealase info levikule.