Law and regulations

Link Elektroonilise Riigi Teataja lehele

ÜRO rahvusvahelised transpordialased konventsioonid ja kokkulepped

 

 1. Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord
 2. Autoveoseadus
 3. Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri
 4. Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitustunnistuse vormi kehtestamine
 5. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
 6. Liiklusseadus
 7. EÜ Nõukogu määrus 3821/85/EMÜ (Sõidumeeriku kasutamine)
 8. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ (Juhi töö- ja puhkeaeg)
 9. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 561/2006
 10. Juhi mittetöötamise EESTI keelne tõendamise vorm (DOC formaadis) 
 11. Juhi mittetöötamise INGLISE keelne tõendamise vorm (DOC formaadis) 
 12. Juhi mittetöötamise INGLISE-VENE keelne tõendamise vorm (DOC formaadis) 
 13. Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord
 14. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele
 15. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord
 16. Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord
 17. Ohtlike veoste autoveo eeskiri
 18. Ohtlike veoste vedu: veoettevõtte turvakava
 19. ADR ohutusjuhend 2011 – kohustuslik alates 01.07.2011
 20. Ohutusnõuniku koolituse õppekava, kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm
 21. Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon
 22. Raskeveokimaksu seadus
 23. Suuremõõtmelise ja /või raskekaallulise autoveo eeskiri
 24. Teeseadus
 25. Ühistranspordiseadus
Law and regulations

Link Elektroonilise Riigi Teataja lehele

ÜRO rahvusvahelised transpordialased konventsioonid ja kokkulepped

 

 1. Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord
 2. Autoveoseadus
 3. Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri
 4. Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitustunnistuse vormi kehtestamine
 5. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
 6. Liiklusseadus
 7. EÜ Nõukogu määrus 3821/85/EMÜ (Sõidumeeriku kasutamine)
 8. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ (Juhi töö- ja puhkeaeg)
 9. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 561/2006
 10. Juhi mittetöötamise EESTI keelne tõendamise vorm (DOC formaadis) 
 11. Juhi mittetöötamise INGLISE keelne tõendamise vorm (DOC formaadis) 
 12. Juhi mittetöötamise INGLISE-VENE keelne tõendamise vorm (DOC formaadis) 
 13. Nõuded sõidumeerikule ja selle paigaldamisele ning sõidumeeriku kontrollimise tingimused ja kord
 14. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele
 15. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord
 16. Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord
 17. Ohtlike veoste autoveo eeskiri
 18. Ohtlike veoste vedu: veoettevõtte turvakava
 19. ADR ohutusjuhend 2011 – kohustuslik alates 01.07.2011
 20. Ohutusnõuniku koolituse õppekava, kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm
 21. Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon
 22. Raskeveokimaksu seadus
 23. Suuremõõtmelise ja /või raskekaallulise autoveo eeskiri
 24. Teeseadus
 25. Ühistranspordiseadus
Info