Isikuandmete kaitse seadus

Isikuandmete kaitse seadus võeti vastu juba eelmisel aastal, selle aasta kevadel rakendus isikuandmete kaitse üldmäärus, mille kohaselt on võimalik kõiki rikkujaid ka korrale kutsuda ja karistada.Uues seaduses on muutunud ettevõtete kohustused oma töötajate ja klientide isikuandmete töötlemisel.
Üldmäärus kohustab kõiki andmetöötlejaid (ettevõtteid), kellel on vähemalt üks töötaja ja/või vähemalt üks füüsilisest isikust klient, koostama isikuandmete töötlemise ülevaate.