Intervjuu Kristina Laaneots DHL Express Estonia juhatuse liikmega

• Miks otsustasite liituda ELEA-ga?

Liitusme ELEAga soovist logistikavaldkonna teemadele laiemat kõlapinda leida. Logistikavaldkonna arengusuunad ja kitsaskohad on senini saanud avalikus sektoris teenimatult vähe tähelepanu ja seda hoolimata asjaolust, et tavapärane eluokorraldus sõltub selle sujuvast toimimisest väga suuresti. Usume, et suudame koostöös tõsta sektorialast teadlikkust laiemalt kui ainult sektoriseiseselt.

• Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis DHL Express Estonia AS arengut?

COVID-19 kriis on rahvusvahelisele kullerteenusele andnud läbi kliendi tarbimisharjumuste kiire muutuse ja arengu erinevaid kasvuvõimalusi. Suurenenud pakimahtude kasvu ja kontaktivaba kättetoimetamise tagamiseks laiendasime pakiautomaatide võrgustikku. Turvalise töökeskkonna tagamiseks korraldasime ümber töökeskkonna ning pakume töötajetele paindlikke töötegemise võimalusi kombineerides kaugtöö ja kontoris töötamise.

• Millised seadusemuudatused on kõige rohkem mõjutanud äriotsuste tegemist?

Viimased suurimad muudatused on seotud EU käibemaksudirektiivi rakendumisega ning sellega seoses tuli teha põhjalikke ettevalmistusi nii tööjõuressursi kui ka IT lahenduste alaselt.

• Kas on mõni teema või valupunkt, mis vajaks logistika, ekspedeerimise, kullersektoris ja lennunduse sektoris suuremat tähelepanu?

Valupunktina tooksin välja liigvähest koostööd transpordisektori ettevõtete ja erinevate valitsusasutuste/ministeeriumite vahel. Transporditeenusega seonduv puudutab lisaks transpordiministeeriumi hallatavale ka teisi, nt keskkonna teemasid ja selleks, et tõsta valdkonnapõhist pädevust ja teadlikkust ka ametkondades tuleks regulaarselt kohtuda ja suhelda.

• Milliseid investeeringuid plaanite organisatsioonis teha järgneva 5 aasta jooksul?

Jätkame inveteeringutega oma töötajatesse ja nende arengusse. DPDHL grupi liikmetena pakume oma töötajatele globaalse haardega valdkonnapõhist elukestvat koolitusprogrammi mille läbiviijateks/koolitajateks on vastava õppe läbinud meie enda töötajad.
Meie viimase dekaadi suurimaks investeeringuks Eestis saab olema uue kaubaterminali valmimine aastal 2024, mille automatiseeritud sorteerimisüsteemide kasutuselevõtuga tõstame oma kaubakäsitluse võimekust märkimisväärselt. Samuti jätkame invsteeringuid pakiautomaatide infratruktuuri arendusse.

• Kuidas hindate Eesti ettevõtete konkurentsivõimet globaalsetel turgudel?

Eesti ettevõtete konkurentsivõime globaalsel turul toimetamiseks on võrdväärne teistega. Küllap tuleb siiski erisusi sisse masstootmise võimekuse osas, kuid pigem siiski julgustaks mõtlema ja tegutsema globaalselt, sellest osas on a e-kauplejatel suured eelised.

• Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul, hariduse kvaliteeti logistika ja ekspedeerimise sektoris, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu?

Kullerteenus on logistikasektoris tõenäoliselt kõige vähem logistikaalaseid eelteadmisi nõudvam valdkond. Meie ettevõtte värbamisel ei ole logistikaalased teadmised hädavajalikud ja töö spetsiifikast tuleneva väljaõppe korraldame ettevõtte siseselt. Seega esmalt värbame me pigem sobiva töössesuhtumisega noori, juurde õppida saab peaaegu kõike. Parim kasvulava ettevõttesisiseseks karjääriks on meil kullerite, laotöötajate ja klienditeenindajate ametikoht ja seetõttu tulen nendele positsioonidele värbamist ette kõige sagedamini.