Ülipikkade 25,25 m ja täismassiga 60 t autorongide lubamine Eesti teedele.

Head ELEA koostööpartnerid,

Pöördume Teie poole palvega täita allpool olev küsimustik, mis on sisendiks Maanteeametile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile otsuse tegemiseks ülipikkade autorongide 25,25 m ja täismass 60 t Eesti maanteedele lubamise osas.
Ministeeriumi nägemuse kohaselt on juba praegu põhimaanteedel lõike, mis võimaldavad ülipikkade autorongidega liikumist, kuid see ei kata kindlasti kõiki ettevõtjate ärivajadusi ning põhiliste marsruutide kaardistamine annab ülevaate, kus on ettevõtjate soov ülipikkade autorongidega liigelda ning kas ja millises mahus on vajalik selleks teha teehoiu töid ja kohendusi.
Küsitluses oleme piirdunud Eesti siseste põhimaanteedega (12 põhimaanteed) ja keskendume mudelitele: sadam – terminal / terminal – terminal / ladu – terminal / ladu – sadam.
Teie vastused ja kommentaarid on meile väga olulised, et saaksime ministeeriumiga arutelu jätkata ja liikuda praktiliste lahenduste väljatöötamiste suunas.

Küsimustiku leiate lingilt:

ELEA KÜSIMUSTIK

ELEA