ELEA Tutvustus

EESTI LOGISTIKA JA EKSPEDEERIMISE ASSOTSIATSIOON

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) asutamiskoosolek toimus 6. detsembril 1994 Tallinnas. Käesoleval ajal ühendab ELEA endas 51 rahvusvahelise transpordi ja ekspedeerimisega või muude logistikateenuste pakkumisega tegelevat firmat.

 • ELEA on rahvusvahelise ekspedeerimisega ja logistikateenuste pakkumisega tegelevate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Organisatsiooni eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa oma valdkonna õigusaktide väljatöötamisele ning sellealase info levikule. Seatud eesmärkide saavutamiseks korraldab ELEA istungeid, koostab ettekandeid, teeb koostööd Eesti ning teiste riikide organisatsioonide ja ametiisikutega. Assotsiatsioon on mittetulundusühing.

ELEA finantseerib oma tegevust peamiselt sisseastumis- ja liikmemaksudest.

ELEA kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek, millist nimetatakse nõukoguks, mis on viie kuni üheksa liikmeline , ELEA-d juhib ja esindab juhatus. Hetkel kuulub ELEA nõukogusse viis liiget.

ELEA-t juhib ja esindab nõukogu poolt kaheks aastaks määratud ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus. Hetkel juhib ELEA tööd üheliikmeline juhatus.

EEA esmasteks strateegilisteks eesmärkideks oli ühinemine Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvahelise Föderatsiooniga (FIATA) ning ekspedeerijate ja nende klientide omavahelisi suhteid sätestavate Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimuste sisseviimine Eestis. Koos Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga kirjutati leping EEA Üldtingimuste sisseviimise kohta alla 6. mail 1995 ning need jõustusid 1. juulist 1995. Üldtingimused on analoogilised Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimustega ning kasutusele võetud Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni teadmisel ja heakskiidul. Alates 01. jaanuarist 2001 hakkasid kehtima EEA Üldtingimused, EEA ÜT 2000, mis on analoogsed Põhjamaades kasutatava NSAB 2000-ga.

Alates 1. jaanuarist 2016 hakkasid kehtima uued Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimused NSAB 2015. ELEA uued, kaasajastatud ja NSAB 2015-ga kooskõlla viidud üldtingimused, ELEA 2015 Üldtingimused, hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2017.

ELEA võeti FIATA liikmeks vastu 4. oktoobril 1995. FIATA-sse kuulumine annab EEA-le eelkõige ligipääsu ekspedeerimisalasele informatsioonile globaalses ulatuses, võimalust välja anda FIATA multimodaalse transpordi dokumente ning täiendavaid võimalusi ekspedeerimisfirmade töötajate erialaseks koolitamiseks, kus õppeprogrammi läbiteinud saavad rahvusvaheliselt aktsepteeritud FIATA diplomid.

Maist 1996 annab ELEA välja järgmisi FIATA multimodaalse transpordi dokumente ja vorme:

 • FIATA multimodaalse transpordi konossement (FIATA FBL; Multimodal bill of lading)
 • FIATA veokiri (FIATA FWB, Waybill)
 • FIATA kauba edasitoimetaja vastuvõtutõend (FIATA FCR, Forwarder’s certificate of receipt)
 • FIATA ekspedeerimisinstruktsioonid (FIATA FFI, Freight forwarding instructions)

ELEA tegutseb järgmistes valdkondades:

 • Ekspedeerijate jt logistikateenuste pakkujate esindamine suhetes riiklike institutsioonidega, osalemine ekspedeerijaid puudutavate seadusandlike õigusaktide väljatöötamisel.
 • ELEA liikmete rahvusvahelise kaubaveo koolitus. Veebr. 1997 käivitus EEA ja koolitusfirma EMI EWT ühine rahvusvaheliste ekspedeerijate täienduskoolituse süsteem, kus aasta kestva täienduskoolituse kursuse läbijatel on võimalik saada FIATA diplom FIATA nõuetele vastava koolitusprogrammi (Minimum Standards to Obtain the FIATA Diploma in Freight Forwarding (by vocational training and examination)) läbitegemise kohta. FIATA diplom on laialt aktsepteeritud kogu maailma ekspedeerimisalastes ringkondades. 2007. aasta oktoobris andis FIATA koolitusloa uuele õppekavale vastavalt täiendatud standarditele, selle alusel viib FIATA diplomikoolitust koostöös ELEA’ga läbi Tallinna Tehnikakõrgkool.
 • PR suhete arendamine, massiteabe informeerimine kõikidest tähtsamatest ELEA sündmustest.
 • Mitmesuguste kontaktide ning välissidemete vahendamine oma liikmetele.
 • Infovahetus naabermaade ekspedeerijate assotsiatsioonidega.
 • Koostöö mitmesuguste valitsuse ja valitsusväliste organisatsioonidega Eesti transiidi arendamiseks.
 • Oma valdkonna töötajate perioodiline töötasuanalüüs.
 • Iga-aastased statistilised kokkuvõtted ELEA liikmete tegevusest.
ELEA Tutvustus

EESTI LOGISTIKA JA EKSPEDEERIMISE ASSOTSIATSIOON

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) asutamiskoosolek toimus 6. detsembril 1994 Tallinnas. Käesoleval ajal ühendab ELEA endas 51 rahvusvahelise transpordi ja ekspedeerimisega või muude logistikateenuste pakkumisega tegelevat firmat.

 • ELEA on rahvusvahelise ekspedeerimisega ja logistikateenuste pakkumisega tegelevate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Organisatsiooni eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa oma valdkonna õigusaktide väljatöötamisele ning sellealase info levikule. Seatud eesmärkide saavutamiseks korraldab ELEA istungeid, koostab ettekandeid, teeb koostööd Eesti ning teiste riikide organisatsioonide ja ametiisikutega. Assotsiatsioon on mittetulundusühing.

ELEA finantseerib oma tegevust peamiselt sisseastumis- ja liikmemaksudest.

ELEA kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek, millist nimetatakse nõukoguks, mis on viie kuni üheksa liikmeline , ELEA-d juhib ja esindab juhatus. Hetkel kuulub ELEA nõukogusse viis liiget.

ELEA-t juhib ja esindab nõukogu poolt kaheks aastaks määratud ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus. Hetkel juhib ELEA tööd üheliikmeline juhatus.

EEA esmasteks strateegilisteks eesmärkideks oli ühinemine Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvahelise Föderatsiooniga (FIATA) ning ekspedeerijate ja nende klientide omavahelisi suhteid sätestavate Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimuste sisseviimine Eestis. Koos Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga kirjutati leping EEA Üldtingimuste sisseviimise kohta alla 6. mail 1995 ning need jõustusid 1. juulist 1995. Üldtingimused on analoogilised Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimustega ning kasutusele võetud Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni teadmisel ja heakskiidul. Alates 01. jaanuarist 2001 hakkasid kehtima EEA Üldtingimused, EEA ÜT 2000, mis on analoogsed Põhjamaades kasutatava NSAB 2000-ga.

Alates 1. jaanuarist 2016 hakkasid kehtima uued Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimused NSAB 2015. ELEA uued, kaasajastatud ja NSAB 2015-ga kooskõlla viidud üldtingimused, ELEA 2015 Üldtingimused, hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2017.

ELEA võeti FIATA liikmeks vastu 4. oktoobril 1995. FIATA-sse kuulumine annab EEA-le eelkõige ligipääsu ekspedeerimisalasele informatsioonile globaalses ulatuses, võimalust välja anda FIATA multimodaalse transpordi dokumente ning täiendavaid võimalusi ekspedeerimisfirmade töötajate erialaseks koolitamiseks, kus õppeprogrammi läbiteinud saavad rahvusvaheliselt aktsepteeritud FIATA diplomid.

Maist 1996 annab ELEA välja järgmisi FIATA multimodaalse transpordi dokumente ja vorme:

 • FIATA multimodaalse transpordi konossement (FIATA FBL; Multimodal bill of lading)
 • FIATA veokiri (FIATA FWB, Waybill)
 • FIATA kauba edasitoimetaja vastuvõtutõend (FIATA FCR, Forwarder’s certificate of receipt)
 • FIATA ekspedeerimisinstruktsioonid (FIATA FFI, Freight forwarding instructions)

ELEA tegutseb järgmistes valdkondades:

 • Ekspedeerijate jt logistikateenuste pakkujate esindamine suhetes riiklike institutsioonidega, osalemine ekspedeerijaid puudutavate seadusandlike õigusaktide väljatöötamisel.
 • ELEA liikmete rahvusvahelise kaubaveo koolitus. Veebr. 1997 käivitus EEA ja koolitusfirma EMI EWT ühine rahvusvaheliste ekspedeerijate täienduskoolituse süsteem, kus aasta kestva täienduskoolituse kursuse läbijatel on võimalik saada FIATA diplom FIATA nõuetele vastava koolitusprogrammi (Minimum Standards to Obtain the FIATA Diploma in Freight Forwarding (by vocational training and examination)) läbitegemise kohta. FIATA diplom on laialt aktsepteeritud kogu maailma ekspedeerimisalastes ringkondades. 2007. aasta oktoobris andis FIATA koolitusloa uuele õppekavale vastavalt täiendatud standarditele, selle alusel viib FIATA diplomikoolitust koostöös ELEA’ga läbi Tallinna Tehnikakõrgkool.
 • PR suhete arendamine, massiteabe informeerimine kõikidest tähtsamatest ELEA sündmustest.
 • Mitmesuguste kontaktide ning välissidemete vahendamine oma liikmetele.
 • Infovahetus naabermaade ekspedeerijate assotsiatsioonidega.
 • Koostöö mitmesuguste valitsuse ja valitsusväliste organisatsioonidega Eesti transiidi arendamiseks.
 • Oma valdkonna töötajate perioodiline töötasuanalüüs.
 • Iga-aastased statistilised kokkuvõtted ELEA liikmete tegevusest.
Info